Nordsjællandske Bivenner

Du er her: Hjem > Arkiv > Aktiviteter i NBV regi > Aktiviteter 2022
menulink

Aktiviteter 2022

Ordinær generalforsamling 2022
De ordinære generalforsamling i 2020 og 2021, er indtil videre udskudt til 24. februar 2022.  Denne generalforsamling vil således komme til at dække 2-års perioden 2020 - 2021.
 
Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2020 - 2021
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020 og 2021, budget for 2022 og kontingentfastsættelse for 2022
 4. Fremlæggelse af planer for 2022
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest torsdag den 3. februar 2022.

 

Fortsætterkursus 
Igen i år tilbyder NBV et fortsætterkursus primært for biavlere, der har været igennem et begynderkursus, men nye biavlere er naturligvis også velkomne.
I år vil der indtil videre dog kun være 2 kurser på programmet nemlig ”Etablering af en aflægger” og "Honning Behandling".
 
Hvis du/I er interesserede i kurserne så venligst kontakt Johnny Heilvang (Email: ajheilvang@yahoo.dk) senest den 1. maj med følgende oplysninger:
1. Navn
2. Telefon nummer"
  • Honningbehandling 

    Kurset, der hovedsageligt handler om, hvordan man laver en rørt honning, afholdes af Henrik Krag-Jensen, men vil først forløbe efter honningsæsonen, hvor temperaturen forhåbentlig er mere passende kølig. Nærmere følger pr. email

 

Første Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer fra den 19. februar - 27. februar. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.


Før-sæson-start møde torsdag den 24. marts kl. 19:30 - 21:30. 
Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00.
Før bi-sæsonen rigtig starter, afholder vi det traditionelle før-sæson-start møde, hvor bivenner udveksler erfaringer og husker hinanden på, hvad man især skal være opmærksom på ved udvintringen.
Hvilke emner der tages op, bestemmes af deltagerne.                                      


Klargøring af materiel torsdag den 7. april kl. 19:30 - 21:30. En aften i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19. Her vil bl.a. foreningens vokstavler blive klargjort. Medlemmer er velkomne til at medbringe egne rammer og prægede vokstavler til klargøring. Hvis du har eget ismeltningapparat, er det også en god idé at tage det med.

 

2. Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer fra den 2. april - 10. april. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.

 

Aflevering af rammer til forårsafsmeltning - 19. - 21. april.  Nærmere detaljer sendes på mail til bivennerne.

 

Begynderkurset 2022 praktiske del starter torsdag den 28. april kl. 19:00 - 21:00 i NBVs skolebigård, Brede Park. Det praktiske kursus 
forløber hver torsdag indtil torsdag d. 18. august. 


Skolebigården i Brede er åben hver torsdag aften fra 5. maj til 18. august kl. 19:00 - senest 21:00 for alle
. Der er åbent fra kl. 19:00. Den første time er der undervisning for deltagerne i begynderkurset, men alle medlemmer er velkomne på alle skolebigårdsaftenerne.

Besøg af Kronborg Vestre Birks Biavlerforening lørdag den 14. maj fra kl. 9. Først i skolebigården og siden på Frilandsmuseet.

 

Besøg i skolebigården mandag den 30. maj fra kl. 10 af børn i 2'nd klasse fra Vidar Skolen i Gentofte. 

 

Besøg i skolebigården tirsdag den 14. juni fra kl. 10 af børn i 0'te klasse fra Lyngby private Skole.

 

Foreningens 90+ års jubilæum

Nordsjællandske Bivenner blev stiftet for 92 år siden, men på grund af Corona-restriktionerne er det først blevet muligt at fejre begivenheden i år.

Jubilæet fejres lørdag d. 18. juni i Brede Park som et åbent hus-arrangement og vi håber at mange af vores medlemmer, bivenner fra vores søsterforeninger i det sjællandske og øvrige bivenner vil komme og være med til af festliggøre dagen. 

Vi planlægger med flg. program for dagen:
Kl 14:00 Velkomst ved formand Frederik Andersen
Kl 14:10 Borgmester Sofia Osmani vil ønske tillykke
Kl 14:20 Vores tidligere formand Bodil Branner vil fortælle lidt om foreningens 90-årige historie
Kl 14:45 Peter Bavnshøj fra Det Grønne Museum vil fortælle om biavlen i ”gamle dage”
Kl 15:45 Afslutning med efterfølgende muligheder for at besøge NBVs skolebigård
Kl 18 Lukker vi for festlighederne

Der vil under dette forløb være noget lækkert til ganen, både vådt og tørt.

 
Foderbestilling og 3. Rabatindkøb i Bihuset
Arne stoppede jo sidste år med foderbestillinger, men NBV har fået en lignende ordning på plads med Bihuset.
Du benytter flg. link: https://www.bihuset.dk/butikken/nordbien .
 
Her ligger forskellige foderprodukter, som alle er målrettet NBV. Hvis der lægges max tre colli foder i kurven, vil fragten være gratis og den vil blive sendt som fælles levering til Brede 76. 
 
Hvis der er mere end tre colli foder i kurven, vil varen blive sendt hjem privat og til et lille gebyr på 75 DKK. Du kan ved hjemmelevering samtidig bestille andre varer, glas, osv. og stadig til samme fragtpris 75,00 DKK 
 
I begge tilfælde anvendes rabatkoden "nordbien" og der fratrækkes 10 % på varepriserne. 
 
Der er bestillingsperiode fra d. 1. juli til d. 10. juli  og fællesleveringen kommer til Brede 76 fredag d.15, juli. 
Hjemmeleveringerne vil finde sted i den efterfølgende uges tid. Du kan evt, aftale nærmere med Jens Kofoed på tlf 23 72 44 48
 
Aftenmøde torsdag d. 1. september i Fuglevad Vandmølle 
Vi afholder efterårssæsonens første aftenmøde nu på torsdag i Fuglevad Vandmølle, hvor Nina Ewald kommer og fortæller om om vilde haver og hvad man kan gøre for at hjælpe insektlivet og biodiversiteten.
 
Foreningen fik i 90-års jubilæumsgave 2kg blomsterfrø fra Danmarks Biavlerforening.  Hvis du medtager en lille papirskuvert eller lign. kan du få en portion med hjem. Vi vil dele ud af disse frø så længe lager haves også ved de kommende møder.
 
Efter pausen, vil Frederik fortælle om indvintring, fodring af vores bier, m.m.
 
Mødet er åbent for alle medlemmer og starter kl 19:30. Døren er åbne fra kl. 19, så vi kan starte til tiden.
 
Aflevering af rammer til afsmeltning efterår 2022
Hvis du er medlem af Voksklub Nordsjælland, er det nu ved at være på tide at få pakket de rammer, der skal til efterårets afsmeltning.
Der er aflevering af dine færdigpakkede rammer fra mandag d. 5. september til torsdag den 8. september i tidsrummet kl 17 - 19:30.
Arbejdsrummet vil være bemandet og der kan kun afleveres sække i disse tidsrum!
Flere detaljer følger pr. email.
 
4. Rabatindkøb i Bihuset: 27 august - 4. september
De bestilte varer bliver bragt samlet til Brede 76 fredag den 9. september.  Varerne bliver pakket individuelt og forsynet med dit navn. Du får pr mail besked om, hvornår dine varer står til afhentning i Brede.

Husk, at NBVs arbejdsrum, Brede 76, har stærkt begrænset kapacitet så varerne skal afhentes hurtigst muligt.

Nærmere følger pr email.

Aftenmøde torsdag d. 27. oktober i Fuglevad Vandmølle
På dette aftenmøde i Fuglevad Vandmølle får vi besøg af Per Kryger, der vil holder foredrag om ” Hvordan overlever bier med varroa? 

Per Kryger vil redegøre for hvad ved vi om varroa tolerante bier og deres forsvarsmekanismer? Kan sådanne bier udvikles og vil de fungere i praktisk biavl? Er målet helt at opgive alle former for bekæmpelse? Kan vi tænke andre metoder ind i biavlen, til at holde varroamidens vækst under kontrol.

Per Kryger er seniorforsker hos Offentlig Bisygdomsbekæmpelse, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og leder den offentlige bisygdomsbekæmpelse i samarbejde med kyndige biavlere og biinspektører.

På mødet kan NBVs medlemmer hver aflevere ét glas af egen honning til sensorisk bedømmelse. Honningen afleveres i en pose sammen med et udfyldt honningdataskema. Flere detaljer følger pr email.
Er du forhindret i at deltage i mødet, må du aftale med Bo Bramming hvordan og hvor du så evt. kan aflevere din honning.

Tid: 27. oktober kl 19:30 - 21:30. Døren er åben fra kl 19:00.
Sted: Fuglevad Mølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby.


Honningbehandlingskursus lørdag d. 19. november
Henrik afholder kursus i Honningbehandling i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby, lørdag d. 19/11 kl. 10:00 til 15:00.
Der er åbent i vandmøllen fra kl. 9:30.

Mødet vil handle om:
Hvad er honning?
Sortshonninger
Høst / Tapning
Flydende honning
Fast honning

Derefter vil røringsprocessen til fremstilling af fast honning blive demonstreret
Og endelig demonstration af et forslag til tapning i småskala (fx. 10-20 glas)
Tilmelding bedes rettet til henrik.krag.jensen@gmail.com .

 

Julemøde torsdag d. 1. december
På dette traditionsrige aftenmøde for medlemmer og deres familie kårer vi årets honninger blandt de honninger, der blev indleveret i november til sensorisk bedømmelse. Hver mødedeltager vurderer hvilke honninger, vedkommende synes bedst om og ud fra dette kårer vi årets honninger.

Der kåres vindere indenfor flydende og faste honninger og vinderne må benytte NBVs låg-etiket med påtegnelsen ”Årets Honning 2022”

Der afsluttes med servering af diverse drikkevarer (rødvin, kaffe, te, saft) og oste.  Drikkevarerne vil bl.a. være de gaver foreningen modtog i forbindelse med 90års jubilæet.

 

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login