Nordsjællandske Bivenner

Du er her: Hjem > Aktiviteter i NBV regi
menulink

Aktiviteter i NBV regi

Kalender 2023

Aftenmøde torsdag d. 12. januar i Fuglevad Vandmølle
På dette aftenmøde kommer Anders Peter Blæsild, dronningeavler og kendt fra fredeligebier.com og holder foredrag over emnet: "Sådan læser du dine bier".
 
Anders Peter er en meget erfaren biavler og han vil belyse, hvad biernes lyde, deres opførsel, m.m. fortæller om deres tilstand og hvilken indflydelse udefra kommende "fjender" kan have på et bisamfunds harmoni.
 
Tid: 12. januar kl 19:30 - 21:30. Døren er åben fra kl 19:00.
Sted: Fuglevad Mølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby.
 

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 23. februar kl. 19:30 - 21:30 
i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 9. februar.

Dagsorden for generalforsamlingen
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2022
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2022
 4. Bestyrelsens forslag og planer for 2023
     Budget og kontingentfastsættelse for 2023
 5. Forslag fra medlemmerne 
 6. Valg af formand 
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

 

Fortsætterkursus 
Igen i år tilbyder NBV et fortsætterkursus primært for biavlere, der har været igennem et begynderkursus, men nye biavlere er naturligvis også velkomne.
 
Emner vil blive annonceret i februar måned.
 

Første Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer fra den 5. marts - 12. marts. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.


Før-sæson-start møde torsdag den 23. marts kl. 19:30 - 21:30.
Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00.
Før bi-sæsonen rigtig starter, afholder vi det traditionelle før-sæson-start møde, hvor bivenner udveksler erfaringer og husker hinanden på, hvad man især skal være opmærksom på ved udvintringen.
Hvilke emner der tages op, bestemmes af deltagerne.                                      


Klargøring af materiel torsdag den 13. april kl. 19:30 - 21:30. En aften i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19. Her vil bl.a. foreningens vokstavler blive klargjort. Medlemmer er velkomne til at medbringe egne rammer og prægede vokstavler til klargøring. Hvis du har eget ismeltningapparat, er det også en god idé at tage det med.

Arbejdsdag i Skolebigården søndag d. 16. april
Der vil muligvis blive indkald af frivillige til at bistå med diverse oprydning og rengøring i skolebigården og arbejdsrummet.  Nærme vil følge pr email.

2. Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer fra den 9. april - 16. april. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.

Aflevering af rammer til forårsafsmeltning - 18. - 20. april.  Nærmere detaljer sendes på mail til bivennerne.

Begynderkurset 2023 praktiske del starter torsdag den 20. april kl. 19:00 - 21:00 i NBVs skolebigård, Brede Park. Det praktiske kursus 
forløber hver torsdag indtil torsdag d. 17. august. 


Skolebigården i Brede er åben hver torsdag aften fra 27. april til 17. august kl. 19:00 - senest 21:00 for alle
. Der er åbent fra kl. 19:00. Den første time er der undervisning for deltagerne i begynderkurset, men alle medlemmer er velkomne på alle skolebigårdsaftenerne.

 

Undermenu

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login