Nordsjællandske Bivenner

Du er her: Hjem > Arkiv > Aktiviteter i NBV regi > Aktiviteter 2019
menulink

Aktiviteter i 2019

Møde med Flemming Vejsnæs mandag den 7. januar kl. 19:30. Mødet foregår i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00. Flemming Vejsnæs er konsulent i Danmarks Biavlerforening. Han holder et foredrag med titlen: “Hvordan driver vi biavl i fremtiden? Flemmings drømme og visioner". - Vi har tradition for at starte vores møder til tiden!

Fortsætterkursus torsdag den 17.  januar kl. 19:30 - 21:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00. Kurset henvender sig til bivenner, der var på begynderkursus i 2018 eller tidligere og selv har haft bier i mindst et år.
Planlægningsmøde. Kom med dine gode idéer, og vær med til at tage ansvar for kursets gennemførelse.

Kursus i Cremer, Salver og sæber lørdag den 19. januar kl. 9:30 - 14:00. Kurset foregår i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Kurset afholdes af Lotte Skovdal og tilmelding sker til Lotte. Flere detaljer fremgår af mail fra Frederik H. Andersen til medlemmerne den 23. december 2018.


Fortsætterkursus torsdag den 31. januar kl. 19:30 - 21:30
 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00. Teoriaften med temaerne Aflæggere og Dronningeproduktion.


Fortsætterkursus torsdag den 14. februar kl. 19:30 - 21:30
 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00. Teoriaften med temaet honningbehandling og den sunde bifamilie.
Afhængigt af fortsætter kursets emner vil der efterfølgende være et praktisk forløb, der hovedsageligt foregår i deltagernes bigårde.


Begynderkurset starter lørdag den 23. februar kl. 10:00 - 15:00
 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra 9:30. Tilmelding nødvendig, se her. Der er et begrænset deltagerantal og kurset er fuldtegnet.


Ordinær generalforsamling mandag den 25. februar kl. 19:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00.
Dagsorden for generalforsamlingen
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2018 og forslag og planer for 2019
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018
 4. Fremlæggelse af budget for 2019 og kontingentfastsættelse for 2020
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 11. februar.
Bestyrelsens årsberetning for 2018 kan hentes her.

 
Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer i uge 9: den 25 februar - 2. marts. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.

Begynderkursus i biavl lørdag den 9. marts kl. 10:00 - 15:00. Anden teoridag afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra 9:30.) Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2019 i biavl. Kurset er fuldtegnet.

Før-sæson-start møde mandag den 18. marts kl. 19:30 - 21:30. Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00. 
Før bi-sæsonen rigtig starter, afholder vi det traditionelle før-sæson-start møde, hvor bivenner udveksler erfaringer og husker hinanden på, hvad man især skal være opmærksom på ved udvintringen.
Hvilke emner der tages op, bestemmes af deltagerne.
 
Begynderkursus i biavl lørdag den 30. marts kl. 10:00 - 15:00. Tredje teoridag afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra 9:30.) Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2019 i biavl. Kurset er fuldtegnet.


Klargøring af materiel mandag den 8. april kl. 19:30 - 21:30. En aften i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra kl. 19.) Her vil bl.a. foreningens vokstavler blive klargjort. Medlemmer er velkomne til at medbringe egne rammer og prægede vokstavler til klargøring. Hvis du har eget ismeltningapparat, er det også en god idé at tage det med.


Arbejsdag lørdag den 13. april kl. 9 - 14. Skolebigården og foreningens rum, Brede 76, samt foreningens biavls udstyr skal klargøres til sæsonen. Foreningen byder på en let frokost og drikkevarer (øl, vand, saft samt kaffe og te).
Tilmelding senest torsdag den 11. april til henrik snabel-a krag-jensen.dk

Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer i uge 17: den 23. - 28. april. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.

Deltagere i begynderkurset mødes i kolebigården i Brede første gang torsdag den 25. april kl. 18:30 - senest 20:30. Der er åbent fra kl. 18. Herefter er der møde hver torsdag til og med den 15. august.

Sække med tavler til afsmeltning kan afleveres fra mandag den 29. april til og med torsdag den 2. maj i Brede 76. Det gælder medlemmer af Voksklub Nordsjælland. Detaljer sendes pr. mail til bivennerne. Sækkene bliver kørt til Bihuset fredag morgen den 3. maj.

Skolebigården i Brede er åben hver torsdag aften fra 2. maj til 15. august kl. 18:30 - senest 20:30 for alle. Der er åbent fra kl. 18. Den første time er der undervisning for deltagerne i begynderkurset.

Begynderkursus i biavl onsdag den 8. maj kl. 19:30 - 21:30. Teoriaften afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra 19:00.) Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2019 i biavl. Kurset er fuldtegnet.

Besøg af børn fra Børnehaven Himmelskibet onsdag den 22. maj i skolebigården.

Besøg af Hørsholm Biavlerforening lørdag den 25. maj fra kl. 9. Først i skolebigården og siden på Frilandsmuseet.
 
Besøg i skolebigården tirsdag den 28. maj fra kl. 10 af børn i 0te klasse fra Lyngby private Skole.

Besøg i skolebigården onsdag den 12. juni fra kl. 10 af børn fra Børnehuset Mølleåen - Skovbørnehave.
 
Udflugt til Sydsjælland lørdag den 15. juni fra kl. 8.30. Bl.a. besøg hos Hans Jørn Kolmos i Tappernøje. Han er overlæge og professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, Odense, og biavler. Desuden besøg i Bihuset i Tappernøje. Tilmelding til Frederik Husted Andersen på mail. Se flere detaljer om udflugt, tilmelding og pris for deltagelse:
 
Jordbær-Honningdag lørdag den 22. juni fra kl. 13 - 16.  Åbent arrangement i Brede Park med indgang fra I.C. Modewegs Vej på hjørnet af Brede Allé. Nyd smagen af sommer! Nyhøstet honning fra bigården i Brede og friskplukkede jordbær. Hent invitation til arrangementet her.
 
Besøg i skolebigården mandag den 24. juni fra kl. 10 af de ældste børn i Brede Børnehave.
 
Skolebigården i Brede De ugentlige skolebigårdsaftener på torsdage sluttede den 22. august.

Evaluering af begynderkurset lørdag den 24. august kl. 10 - 15 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 9:30. Den sidste skolebigårdsaften er torsdag den 15. august. Denne lørdag udveksler vi erfaringer om forløbet som ny biavler og gennemgår hvilke praktiske opgaver, der forestår. Deltagere på begynderkurset indkaldes til aftiviteter i skolebigården i løbet af efteråret og det tidlige forår næste år.
 
Evaluering af fortsætterkurset onsdag den 4. september kl. 19:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19. Forskellige grupper under fortsætterkurset fortæller om erfaringerne.
 
For medlemmer af Voksklub Nordsjælland: Aflevering af sække med voks/vokstavler til afsmeltning fra lørdag den 7. til torsdag den 12. september. NBVs medlemmer af Voksklub Nordsjælland kan aflevere sække med voks/vokstavler til afsmeltning i Brede 76. Detaljer r sendt pr. mail til bivennerne. Sækkene bliver samlet kørt til Bihuset fredag morgen den 13. september.
 
Møde om Apimondia konferencen i Montreal i september i år onsdag den 2. oktober kl. 19:30. Frederik Husted Andersen og Søren Grauslund deltog begge i konferencen. De fortæller både generelt om Apimondia og refererer desuden nogle af de interessante indlæg, der var. Mødet holdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19. 
 
Mød Ole Kilpinen, konsulent i DBF onsdag den 30. oktober kl. 19:30. Ole er konsulent ved Danmarks Biavler Forening. Han og Flemming Vejsnæs udgav i juli 2019 en bog med titlen “Sygdomme og Skadevoldere i praktisk biavl". Den blev udsendt til alle medlemmer af DBF, samtidigt med julinummeret af Tidsskrift for Biavl. Ole vil fortælle om bisygdomme og om den app, der blev udviklet for at gøre det lettere at  genkende symptomerne på de forskellige bisygdomme. Mødet holdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19.
På mødet kan NBVs Bivenner aflevere ét glas af egen honning til sensorisk bedømmelse. Er I flere bivenner, der er fælles om biavlen, så kan I aflevere ét glas i fællesskab. Glasset skal indeholde min. 450 gr. honning og skal være etiketteret, så det opfylder gældende regler med henblik på salg.
Honningen afleveres i en pose sammen med Honningdataskemaet udfyldt med så mange oplysninger som muligt. Er du forhindret i at deltage i mødet, kan du 26. - 29. oktober aflevere honningen i Brede 76 - i en pose sammen med et udfyldt Honningdataskema, som beskrevet ovenfor.
Hent honningdataskema
Grundet det normalt store antal indleverede honninger, vil sensorikgruppen forbeholde sig ret til at udvælge et antal af de bedste, blandt hvilke vi på julemødet den 4. december kårer ÅRETS HONNING indenfor typerne flydende og faste honninger. De to vinderhonninger får ret til at benytte NBV's Årets Honning 2019  lågetiket.
 
Fællesmøde for biavlerforeningerne i Nordsjælland lørdag den 9. november kl. 10 - 15. Kronborg Vestre Birk, Kronborg Østre Birk, Frederiksborg Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Biavlerforeninger samt Nordsjællandske Bivenner indbyder til fællesmøde. Mødet foregår i Aboretet, Aboretvej 2, 2970 Hørsholm.
Tilmelding senest 1. november til horsholmbiavl snabel-a fastmail.com (Dette er den korekte mailadresse, der var en fejl i annoncen i TfB.)
Opgiv fulde navn(e), lokalforening samt evt. ønske om vegetar-sandwich.
Pris: kr. 100
Alle er velkomne, men der er et begrænset antal pladser.
 
Oxalsyreblanding kan afhentes i Brede 76 fra søndag den 24. november. Medlemmer af Nordsjællandske Bivenner kan hente færdigblandet oxalsyre til varroamidebekæmpelse. Husk en egnet beholder; beregn 35 ml pr. bifamilie, der er indvintret på 10 tavler. Og husk at forsyne din beholder med en etiket for oxalsyre.
 - På gr. af det kølige vejr står dunke med oxalsyreblanding i et lille varmeskab af magasinkasser forsynet med en termostat.
Se evt. Flemming Vejsnæs' videoer om behandling med oxalsyre på www.varroa.dk. Bemærk hvordan han kun drypper på bierne.

Vigtigt: En bifamilie indvintret på 10 tavler skal behandles med ca. 35 ml oxalsyreblanding, selv om den sidder i en mindre klynge. Fordel mængden forholdsmæssigt efter tætheden af bier i klyngen.
Husk, at oxalsyreblandingen ikke virker i celler med foreseglet yngel. Behandlingen bør derfor foretages i december, når bifamilien har ingen eller meget lidt yngel.
Oxalsyreblandingen bør opbevares mørkt, køligt og frostfrit
 
Julemøde med kåring af Årets honninger onsdag den 4. december kl. 19:30. Et møde for medlemmer og deres familie i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19. Husk tilmelding!
Vi kårer årets honninger blandt de bedste honninger, der blev indleveret til sensorisk bedømmelse den 30. oktober. Hver mødedeltager vurderer hvilke honninger, vedkommende synes bedst om. Sensorikgruppen fortæller om sit arbejde, og alle der har indleveret en honning får udleveret sensorikgruppens beskrivelse af honningen. Der kåres vindere indenfor flydende og faste honninger, og de to vinderhonninger får ret til at benytte NBVs låg-etiket med påtegnelsen “Årets Honning".
Efter honningsmagningen serveres diverse drikkevarer (rødvin, kaffe, te, saft) og oste.
Af hensyn til planlægningen af honningsmagningen og det efterfølgende traktement beder vi om tilmeldig til mødet senest søndag den 1. december: send en mail til frederik.husted.andersen snabel-a gmail.com eller en sms til 51 39 57 09.
Oxalsyreblanding til varroamidebekæmpelse kan afhentes ved mødet. Husk en beholder! Det kan også afhentes i Brede 76.
 
« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login