Nordsjællandske Bivenner

Du er her: Hjem > Arkiv > Aktiviteter i NBV regi > Aktiviteter 2018
menulink

Aktiviteter 2018

Møde i Fuglevad Vandmølle mandag den 15. januar kl. 19:30. Der er åbent fra kl. 19. Kom og hør Lars Fischer og Zofuz Knudsen fortælle om deres oplevelser i Istanbul under Apimodia kongressen fra 29. september til 4. oktober 2017. Lars og Zofuz fik i Istanbul kåret deres rørte honning som den bedste. Ved afslutnings ceremonien fik de - som det ses på billedet - desuden overrakt ærespokalen, der bliver givet til den honning, som dommerpanelerne vurderer, er verdens bedste på tværs af alle kategorier.
 

Lars og Zofuz deltog også i Apimondia kongresserne i Ukraine i 2013 og i Sydkorea i 2015. Begge gange fik de kåret deres honninger. En helt unik præstation!
November-nummeret 2017 af Tidsskrift for Biavl indeholder Lars' og Zofuz' “Beretning fra Apimondia Kongressen i Istanbul", s. 333-337.
 
Fortsætterkursus for 2+biavlere de tre torsdage 1., 8. og 22. februar kl. 19:30 - 21:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19.
Kurset henvender sig til bivenner, der var på begynderkursus i 2017 eller tidligere og selv har haft bier i mindst et år. Flere detaljer senere. 
 
Ordinær generalforsamling mandag den 26. februar kl. 19:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00.
Dagsorden for generalforsamlingen
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2017 og forslag og planer for 2018
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2017
 4. Fremlæggelse af budget for 2018 og kontingentfastsættelse for 2019
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 12. februar.
 
Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer i uge 10: den 5 - 11. marts. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.
 
Begynderkurset starter lørdag den 10. marts kl. 10:00 - 15:00 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra 9:30. Tilmelding nødvendig, se her. Der er et begrænset deltagerantal og kurset er fuldtegnet.
 
Før-sæson-start møde mandag den 19. marts kl. 19:30 - 21:30. Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00. 
Emner, der ønskes taget op, kan afleveres på generalforsamlingen den 26. februar eller sendes til bodil.branner snabel-a me.com senest den 12. marts.
Her er en liste over emner, vi tidligere har taget op på før-sæson-start-møder:
 • Første egentlige eftersyn
 • Skift / rengøring af bunde
 • Tilsætning af dronetavle, og varroabekæmpelse i det hele taget
 • Udfasning af fodertavler
 • Tilsætning af nye tavler
 • Aflevering af vokstavler til afsmeltning for de, der er med i Voksklub Nordsjælland
 • Sværmhindrende tiltag
 • Etablering af ny bifamilie og udskiftning af dronning
 • Flytning af bier
 • Rengøring af udstyr
 • Vurdering af fodersituationen, hvornår skal der fodres og med hvad


Begynderkursus i biavl lørdag den 24. marts kl. 10:00 - 15:00.
 Anden teoridag afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra 9:30.) Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2018 i biavl. Kurset er fuldtegnet.


Begynderkursus i biavl lørdag den 7. april kl. 10:00 - 15:00.
 Tredje teoridag afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra 9:30.) Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2018 i biavl. Kurset er fuldtegnet.

 
Fællesmøde i Hillerød for lokalforeningerne i Nordsjællland om dronningeproduktion torsdag den 12. april kl. 19. Mødet foregår i aulaen på Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13. Poul Larsen fra Haderslev og Omegns BF holder foredrag om dronningeproduktion. Foredraget er for alle, der vil vide mere om “Hvorfor man bør og Hvordan man selv kan producre dronninger, historik og forskellige metoder". Se også annoncen s. 94 i marts nummeret af TfB 2018.
Tilmelding senest mandag den 9. april til Frederik Husted Andersen på mail frederik.husted.andersen snabel-a gmail.com
Poul Larsen har som led i DBFs uddannelsesstrategi udviklet undervisningsmateriale til kurset i Dronningeproduktion i skolebigården.

Arbejsdag søndag den 15. april kl. 9 - 14. Skolebigården og foreningens rum, Brede 76, samt foreningens biavls udstyr skal klargøres til sæsonen. Foreningen byder på en let frokost og drikkevarer (øl, vand, samt kaffe og te).
Tilmelding på mail til Martin Borch: martinwborch snabel-a gmail.com (af hensyn til planlægning af arbejdet og frokosten) senest torsdag den 12. april. 
 
Klargøring af materiel mandag den 16. april kl. 19:30 - 21:30. En aften i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra kl. 19.) Her vil bl.a. foreningens vokstavler blive klargjort. Medlemmer er velkomne til at medbringe egne rammer og prægede vokstavler til klargøring. Hvis du har eget ismeltningapparat, er det også en god idé at tage det med.
 
Begynderkursus i biavl torsdag den 19. april kl. 19:00 - 21:30. Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra 18:30.) Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2018 i biavl. Kurset er fuldtegnet.
 
Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer i uge 17: den 23 - 29. april. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.
 
Sække med tavler til afsmeltning kan afleveres fra torsdag den 26. april til og med torsdag den 3. maj i Brede 76. Det gælder medlemmer af Voksklub Nordsjælland. Detaljer sendes pr. mail til bivennerne. Sækkene bliver kørt til Bihuset fredag morgen den 4. maj.
 
Begynderkursus i biavl Første aften i skolebigården i Brede torsdag den 26. april kl. 18:30 - senest 20:30. Der er åbent fra kl. 18.
 
Skolebigården i Brede er åben hver torsdag aften fra 3. maj til 16. august kl. 18:30 - senest 20:30 for alle. Der er åbent fra kl. 18. Den første time bruges fortrinsvis til undervisning af deltagerne i begynderkurset.
 
Høst og slyngning af honning onsdag den 23. maj fra kl. 11 i skolebigården.
 
Besøg i skolebigården torsdag den 24. maj fra kl. 10 af børn i 0te klasse fra Lyngby private Skole. 
 
Høst og slyngning af honning søndag den 3. juni fra kl. 10 i skolebigården.
 
Udflugt til Skåne lørdag den 9. juni fra kl. 8. Bl.a. besøg hos materiel forhandleren Joel Svenssons Vaxfabrik og biforskeren Björn Klatt på Lunds Universitet. Tilmelding til Frederik Husted Andersen, helst inden udgangen af maj. Se flere detaljer om udflugt, tilmelding og pris for deltagelse:
 
Høst og slyngning af honning lørdag den 16. juni fra kl. 9 i skolebigården.
 
Jordbær-Honningdag lørdag den 23. juni fra kl. 13 - 16.  Nyd smagen af sommer! Nyhøstet honning fra bigården i Brede og friskplukkede jordbær
fra Rokkedyssegaard i Kirke Værløse. Se flere detaljer om arrangementet:
 
Besøg af børn fra Brede Børnehave i skolebigården mandag den 25. juni fra kl. 10.
 
Lyngby Torvemarked lørdag den 30. juni kl. 10 - 15. NBV deltager med en stand og salg af honning. Markedet afholdes på torvet foran Lyngby Rådhus.
 
Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer i uge 32: den 6 - 12. august. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.
 
Evaluering af begynderkurset lørdag den 25. august kl. 10 - 15 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 9:30. Den sidste skolebigårdsaften er torsdag den 16. august. Denne lørdag udveksler vi erfaringer om forløbet som ny biavler og gennemgår hvilke praktiske opgaver, der forestår. Deltagere på begynderkurset indkaldes til aftiviteter i skolebigården i løbet af efteråret og det tidlige forår næste år.
 
Evaluering af fortsætterkurset mandag den 3. september kl. 19:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19. Forskellige grupper under fortsætterkurset fortæller om erfaringerne.
 
For medlemmer af Voksklub Nordsjælland: Aflevering af sække med voks/vokstavler til afsmeltning fra søndag den 9. til torsdag den 13. september. NBVs medlemmer af Voksklub Nordsjælland kan aflevere sække med voks/vokstavler til afsmeltning i Brede 76. Detaljer sendes pr. mail til bivennerne. Sækkene bliver samlet kørt til Bihuset fredag morgen den 14. september.

Cremekursus lørdag den 6. oktober. Kurset foregår i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Flere detaljer senere.
 
Foredrag af Per Carton om honningbiernes genetik mandag den 29. oktober kl. 19:30. Mødet foregår i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19. Per er biolog med speciale i honningbiernes biologi. Han er desuden biavler og dronningeavler med parringsstation for Buckfast dronninger på Enebærodde. Hør ham fortælle den spændende historie om biernes genetik.
På mødet kan NBVs Bivenner hver aflevere ét glas af egen honning til sensorisk bedømmelse. Glasset skal indeholde min. 450 gr. honning og skal være etiketteret, så det opfylder gældende regler med henblik på salg.
På julemødet den 3. december kårer vi årets honninger blandt de honninger, der blev indleveret til sensorisk bedømmelse. Flere detaljer senere.
 
Oxalsyreblanding kan afhentes i Brede 76 fra tirsdag den 30. oktober. Medlemmer af Nordsjællandske Bivenner kan hente færdigblandet oxalsyre til varroamidebekæmpelse. Husk en egnet beholder; beregn 35 ml pr. bifamilie, der er indvintret på 10 tavler. Og husk at forsyne din beholder med en etiket for oxalsyre.

Se evt. Flemming Vejsnæs' videoer om behandling med oxalsyre på www.varroa.dk. Bemærk hvordan han kun drypper på bierne.

Vigtigt: En bifamilie indvintret på 10 tavler skal behandles med ca. 35 ml oxalsyreblanding, selv om den sidder i en mindre klynge. Fordel mængden forholdsmæssigt efter tætheden af bier i klyngen.
Husk, at oxalsyreblandingen ikke virker i celler med foreseglet yngel. Behandlingen bør derfor foretages i december, når bifamilien har ingen eller meget lidt yngel.
Oxalsyreblandingen bør opbevares mørkt, køligt og frostfrit
 
Et fællesmøde for biavlerforeningerne i Nordsjælland om den Brune Bi og Vilde Bier lørdag den 10. november kl. 10 - 15.
Mødet foregår på TRON-torvet, Trongårdsskolen, Trongårdsvej 50, 2800 Kgs. Lyngby.
Program
Ankomst fra 9:30. Kom til tiden - så vi kan starte præcist!
Kl. 10:00 Foredrag af Carl-Johan Junge, formand for Læsø Biavlerforening, om  den brune bi på Læsø, bevaringsarbejdet og den driftsform, der praktiseres.
Kl. 12:00 Frokost med øl og vand samt en stor sandwich fra Det Sunde Køkken.
Kl. 13:00 Foredrag af Yoko L. Dupont, bestøvningsøkolog og seniorforsker ved Aarhus Universitet, om Vilde bier og honningbier: biologi, status og trusler.
Tilmelding senest fredag d. 2. november på mail til Georg Messmann eller på mobil 4013 1222. Opgiv fulde navn(e), lokalforening samt valg af sandwich: Kylling, Laks eller Vegetar.
Pris kr. 100, som indsættes på NBVs konto 8117 - 1684064 eller MobilePay 64816. Husk, at angive navn og fællesmøde.
Alle er velkomne.

Vinter bazar i weekenden den 17. - 18. november
 i Brede Børnehave, Brede 81, 2800 Kgs. Lyngby. NBV deltager med en stand og salg af honning.
 
Julemøde med kåring af Årets honninger mandag den 3. december kl. 19:30. Mødet foregår i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19. Husk tilmelding!
Vi kårer årets honninger blandt de honninger, der blev indleveret til sensorisk bedømmelse den 29. oktober. Hver mødedeltager vurderer, hvilke honninger vedkommende synes bedst om. Sensorikgruppen fortæller om sit arbejde, og alle der har indleveret en honning får udleveret sensorikgruppens beskrivelse af honningen.
Efter honningsmagningen serveres diverse drikkevarer (rødvin, kaffe, te, saft) og oste.
Af hensyn til planlægningen af honningsmagningen og det efterfølgende traktement beder vi om tilmeldig til mødet senest lørdag den 1. december: send en mail til frederik.husted.andersen snabel-a gmail.com eller en sms til 51 39 57 09.
Oxalsyreblanding til varroamidebekæmpelse kan afhentes ved mødet. Husk en beholder! Det kan også afhentes i Brede 76.
 
Julemarked i weekenden den 8. - 9. december på Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lundsvej 8, 2800 Kgs. Lyngby. NBV deltager med en stand og salg af honning.
 
« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login