Nordsjællandske Bivenner

Du er her: Hjem > Arkiv > Aktiviteter i NBV regi > Aktiviteter 2017
menulink

Aktiviteter 2017

Biavlertur i Indisk Himalaya. Møde mandag den 16. januar kl. 19:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19.
Vi var seks af NBVs bivenner, der i september-oktober 2016 deltog i den biavlertur i det nordlige Indien, som det dansk-indiske par Lise Hansted og Harinder Singh arrangerede og ledede. På hjemmesiden for deres rejseburau Magical Himalaya kan man stadig se en plan for turen.
Vi vil gerne fortælle om turen. Vi vil fokusere på besøg i Amritsar, sikhernes helligste by; besøg i Dharamsala, der rummer Dalai Lamas residens og er præget af det tibetanske liv; biavl med den europæiske bi Apis mellifera i de lavt liggende områder og biavl med den indiske bi Apis cerana i de lavere bjergområder; en trekking tur; og et besøg i det berømte Taj Mahal.
Vi er: Bodil og Sven, Christina og Claus, Rie og Søren.
Se også artiklen “Vores livs eventyr” i novembernummeret af TfB 2016, side 356.
Alle er velkomne.
 
Planlægningsmøde for opfølgningskursus torsdag den 26. januar kl. 19 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra 18:30.
Kurset henvender sig til bivenner, som dels har en grundlæggende viden og kunnen om bier og biavl, der svarer til at have gennemført et begynderkursus, dels selv har haft bier i mindst én sæson. Kom med dine gode ideer, og vær med til at tage ansvar for kursets gennemførelse.
Af hensyn til tilrettelæggelsen bedes interesserede deltagere tilmelde sig kurset på mail bodil.branner snabel-a me.com. Den teoretiske del af kurset vil foregå den 9. og 23. februar i Fuglevad Vandmølle. Den praktiske del vil foregå i nogle af deltagernes bigårde, datoer tilføjes senere.
 
Første teoriaften i opfølgningskurset torsdag den 9. februar kl. 19 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra 18:30. Deltagelse i kurset kræver tilmelding på mail til bodil.branner snabel-a me.com.
Aftenens overordnede tema er Varroastrategi. Følgende emner belyses:
Varroamidens livscyklus og skadevirkning på bierne;
NBVs anbefalede bekæmpelsesstrategi for varroamiden;
Udrensningstest ved nålestiksmetoden: hvordan og hvorfor;
Eksempler på kontrollerede eksperimenter, herunder målemetoder for midetryk. udfyldning af spørgeskema.
 
Anden teoriaften i opfølgningskurset torsdag den 23. februar kl. 19 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra 18:30. Aftenens emner: Varroatælling udfra varroamidens ekstrementer i dronetavlen, vurdering af effektiviteten af dronefratagning, sværmning og sværmhindrende tiltag, resultater fra spørgeskemaundersøgelsen.
 
Ordinær generalforsamling mandag den 27. februar kl. 19:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00.
Dagsorden for generalforsamlingen
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2016 og forslag og planer for 2017
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016
 4. Fremlæggelse af budget for 2017 og kontingentfastsættelse for 2018
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 13. februar.
 
Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer i uge 9: den 27. februar - 4. marts. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.
 
Begynderkurset starter lørdag den 11. marts kl. 10:00 - 15:00 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra 9:30. Tilmelding nødvendig, se her. Der er et begrænset deltagerantal og kurset er fuldtegnet.
 
Før-sæson-start møde mandag den 13. marts kl. 19:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00.
Emner, der ønskes taget op, kan afleveres på generalforsamlingen den 27. februar eller sendes til bodil.branner snabel-a me.com senest den 6. marts.
Her er en liste over emner vi tidligere har taget op på før-sæsonstart-møder.
 • Første egentlige eftersyn
 • Skift/ rengøring af bunde
 • Tilsætning af dronetavle, og varroabekæmpelse i det hele taget
 • Udfasning af fodertavler
 • Tilsætning af nye tavler
 • Aflevering af vokstavler til afsmeltning for de, der er med i Voksklub Nordsjælland
 • Sværmhindrende tiltag
 • Etablering af ny bifamilie og udskiftning af dronning
 • Flytning af bier
 • Rengøring af udstyr, herunder påsprøjtning af Virkon S (poser med 20 g kan købes på mødet til 1 kr pr gram)
 • Vurdering af fodersituationen, hvornår skal der fodres og med hvad

Begynderkursus i biavl lørdag den 18. marts kl. 10:00 - 15:00.
 Anden teoridag afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra 9:30.) Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2017 i biavl. Kurset er fuldtegnet.
 
Arbejsdag lørdag den 25. marts kl. 9:00 - 14:00. Skolebigården og foreningens rum, Brede 76, samt foreningens biavls udstyr skal klargøres til sæsonen. NBV byder på frokost.
Tilmelding på mail til Lotte Skovdal: lskovdal snabel-a webspeed.dk (af hensyn til frokosten) bedst senest torsdag den 23. marts. 
 
Begynderkursus i biavl lørdag den 1. april kl. 10:00 - 15:00. Tredje teoridag afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra 9:30.) Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2017 i biavl. Kurset er fuldtegnet.
 
Begynderkursus i biavl torsdag den 6. april kl. 19:00 - 21:30. Kursets teoridel afsluttes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra 18:30.) Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2017 i biavl. Kurset er fuldtegnet.
 
Klargøring af materiel mandag den 24. april kl. 19:30 - 21:30. En aften i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra kl. 19.) Her vil bl.a. foreningens vokstavler blive klargjort. Medlemmer er velkomne til at medbringe egne rammer og prægede vokstavler til klargøring. Hvis du har eget ismeltningapparat, er det også en god idé at tage det med.
 
Om Mjød mandag den 8. maj kl. 19:30 -21:30. Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra kl. 19:00.)
OBS Mødet er forbeholdt NBVs medlemmer. Der er begrænset plads. Tilmelding senest fredag den 5. maj til bodil.branner snabel-a me.com. Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet.
Hør Søren Lyshøj og Camilla Fougner fortælle om Mjøds historie, og hvordan man brygger det. Der vil være uddeling af smagsprøver.
Søren udgav i 2016 bogen 'MJØD verdens ældste vin' på forlaget Koustrup & Co. Søren og Camilla bor på Østervang Gaard på Sjælland, hvor de har mjød- og cider bryggeri og afholder kurser, se
 
Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer i uge 19: den 8. - 13. maj. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.
 
Sække med tavler til afsmeltning kan afleveres fra torsdag den 11. til og med torsdag den 18. maj i Brede 76. Det gælder medlemmer af Voksklub Nordsjælland. Detaljer sendes pr. mail til bivennerne. Sækkene bliver kørt til Bihuset fredag morgen den 19. maj.
 
Udflugt til Lottenborg Have søndag den 21. maj. Vi besøger bivennerne Karin Gutfelt og Torben Overgaard i deres havecenter Lottenborg Have, Jonstrupvej 152, 2750 Ballerup.
OBS Udflugten er forbeholdt NBVs medlemmer. Der er begrænset plads.Tilmelding senest fredag den 12. maj til bodil.branner snabel-a me.com. Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet.
Der bliver ikke arrangeret fælles transport til Lottenborg Have. Men de tilmeldte deltagere vil modtage en deltageliste, så de evt. kan arrangere samkørsel.
Besøget starter med en omvisning kl. 11:30. Læs mere i
Omtale og program for udflugten
 
Besøg i skolebigården tirsdag den 30. maj fra kl. 10 af børnehaveklasse børn fra Lyngby private Skole. 
 
Høst af honning fra skolebigården bifamilier torsdag den 8. juni fra kl. 9.
Slyngning af honningen i Brede 76 torsdag den 8. juni fra kl. 16.
 
Jordbær-honningdag lørdag den 17. juni kl. 13 - 16.  Nordsjællandske Bivenner holder åbent i og omkring foreningens bigård beliggende i Brede Park, Kgs. Lyngby. Indgang fra I.C. Modewegs Vej skråt over for Brede Allé. 
Der vil være smagsprøver på jordbær og nyslynget honning og salg af honning. Der vil desuden være observationsstade med bier og plancheudstilling om biavl og foreningens aktiviteter. Foreningens rum, hvor honningen slynges eller presses, kan beses, og bigården kan besøges i mindre hold. Vi udlåner bidragter og handsker.
Alle er velkomne.
 
NBV deltager i Cph Garden i Valbyparken 21. juni - 25. juni. Haveselskabet inviterer til et stort haveshow med 8 showhaver og over 150 udstillere. 
Alderhvile Planteskole har inviteret NBV til at deltage på deres stand. Planteskolen fokuserer bl.a. på insekter i haven. NBV formidler viden om bier i haven.
 
Høst og slyngning af honning fra skolebigårdens bifamilier torsdag den 20. juli fra kl. 9.
 
Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer i uge 32: den 7. - 12. august. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne. 
 
Besøg af svenske biavlere fra Blekinge distrikt 19. august fra ca. 14:30 til senest 16:30 i og omkring skolebigård og Brede 76.
 
Sidste høst af honning fra skolebigården søndag den 20. august fra kl. 10. Honningen slynges straks efter i Brede 76 og bifamilierne fodres første gang.
 
Begynderkurset afsluttes lørdag den 2. september kl. 10 - 15 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 9:30. Den formelle afslutning på begynderkurset finder sted den dag med en evaluering af kurset. Vi udveksler erfaringer om forløbet som ny biavler og gennemgår hvilke opgaver, der forestår.
 
Havens dag på Aldershvile Planteskole søndag den 10. september. NBV deltager med en stand kl. 11- 16. Planteskolens adresse er: Bagsværdvej 194, Bagsværd.
Se annoncering af Havens Dag på hjemmesiden forAldershvile Planteskole
 
For medlemmer af Voksklub Nordsjælland: Aflevering af sække med voks/vokstavler til afsmeltning fra fredag den 8. til torsdag den 14. september. NBVs medlemmer af Voksklub Nordsjælland kan aflevere sække med tavler til afsmeltning i Brede 76. Detaljer sendes pr. mail til bivennerne. Sækkene bliver kørt til Bihuset fredag morgen den 15. september.
 
Arbejdsdag i skolebigården og Brede 76 lørdag den 16. september kl. 10 - 13. NBV byder på frokost.
Tilmelding senest torsdag den 14. september på mail: bodil snabel-a me.com af hensyn til planlægningen af arbejdet og frokosten. 
 
Erfaringer fra årets fortsætterkursus for 2+ biavlere diskuteres mandag den 2. oktober kl. 19:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19.
Det gælder bl.a. parring i lokalområdet af indkøbte uparrede dronninger fra forskellige dronningavlere, og forskellige metoder til tællinger af varroamider.
 
Brede 76 kan IKKE benyttes til slyngning fra mandag den 11. september, resten af september og oktober. Brede 76 skal bruges til andre medlems aktiviteter og formål i den periode. De manuelle slynger og pressen kan som altid reserveres til hjemlån.

Foredrag af Asger Søgaard Jørgensen mandag den 6. november kl. 19:30.
Mødet foregår i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19. Asger holder foredrag med flere emner: bierne fødegrundlag; vilde bier og honningbier, er der konkurrence? lidt om neonikotinoider og om sortshonning-projektet. Asger er tidligere daglig leder af DBF, han var leder gennem mere end 20 år. Han er stadig tilknyttet DBF som konsulent for bl.a. projekterne om biernes fødegrundlag og sortshonninger.
På mødet kan NBVs Bivenner hver aflevere ét glas af egen honning til bedømmelse. Glasset skal indeholde min. 450 gr. honning og være etiketteret, så det opfylder gældende regler med henblik på salg. Aflever glasset i en pose sammen med den udfyldte indleveringsseddel med honningdata. Udfyld så mange felter som muligt.
Indleveringsseddel hentes her
Senest ved mødet den 6. november nedsættes den sensorikgruppe, der kommer til at stå for den objektive bedømmelse af kvaliteten af den håndværkmæssige behandling af honningerne samt udarbejdelsen af den objektive honningbeskrivelse.
 Resultaterne vil blive fremlagt på decembermødet den 4. december, hvor vi også kårer årets vinderhonning efter den subjektive smagsoplevelse.
 
Skræddersyet førstehjælpskursus til bivenner lørdag den 11. november fra kl. 9. Kurset foregår i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby.
Kurset kræver tilmelding, da deltagerantallet er begrænset til 16.
Jan Krogså, en af bivennerne, er uddannet som instruktør hos Dansk Røde Kors. Han er instruktør på kurset.
Tilmelding til Georg Messmann på mail mess snabel-a c.dk
 
Oxalsyreblanding kan afhentes i Brede 76 fra tirsdag den 7. november. Medlemmer af Nordsjællandske Bivenner kan hente færdigblandet oxalsyre til varroamidebekæmpelse. Husk en egnet beholder; beregn 35 ml pr. bifamilie, der er indvintret på 10 tavler. Og husk at forsyne din beholder med en etiket for oxalsyre.

Se evt. Flemming Vejsnæs' videoer om behandling med oxalsyre på www.varroa.dk. Bemærk hvordan han kun drypper på bierne.

Vigtigt: En bifamilie indvintret på 10 tavler skal behandles med ca. 35 ml oxalsyreblanding, selv om den sidder i en mindre klynge. Fordel mængden forholdsmæssigt efter tætheden af bier i klyngen.
Husk, at oxalsyreblandingen ikke virker i celler med foreseglet yngel. Behandlingen bør derfor foretages i december, når bifamilien har ingen eller meget lidt yngel.
Oxalsyreblandingen bør opbevares mørkt, køligt og frostfrit
 
Julemøde med kåring af årets honninger mandag den 4. december kl. 19:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby, for medlemmer og deres familie.
 Der er åbent fra kl. 19. 
Sensorikgruppen fremlægger resultaterne af arbejdet med honningbeskrivelserne af de honninger, der blev indleveret den 6. november. Vi kårer desuden årets honning blandt de indleverede honninger ud fra det subjektive smagsindtryk.
Af hensyn til mødets logistik beder vi om tilmeldig til mødet senest fredag den 1. december: send en mail til bodil.branner snabel-a me.com
 
« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login