Nordsjællandske Bivenner

Du er her: Hjem > Arkiv > Aktiviteter i NBV regi > Aktiviteter 2021
menulink

Aktiviteter 2021

Aktiviteterne i 2021 har indtil nu været meget begrænsede på grund af corona restriktionerne

Ordinær generalforsamling 2021 - aflyst
Den ordinære generalforsamling 2021, der skulle have være afholdt i februar er indtil videre udskudt til februar 2022.  Denne generalforsamling vil således komme til at dække 2-års perioden 2020 - 2021.
 
Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2020 - 2021
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020 og 2021, budget for 2022 og kontingentfastsættelse for 2022
 4. Fremlæggelse af planer for 2022
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest torsdag den 3. februar 2022.

Fortsætterkursus 
Igen i år tilbyder NBV et fortsætterkursus primært for biavlere, der har været igennem et begynderkursus, men nye biavlere er naturligvis også velkomne. Udbuddet af emner er i 2021 begrænset til:
  • Aflæggere 

    Hvis du/I er interesserede i kurset så venligst kontakt Johnny Heilvang (Email: ajheilvang@yahoo.dk) senest den 14 maj med følgende oplysninger:

    1. Navn
    2. Telefon nummer

  • Honningbehandling 

    Kurset, der hovedsageligt handler om, hvordan man laver en rørt honning, afholdes af Henrik Krag-Jensen, men vil først forløbe efter honningsæsonen, hvor temperaturen forhåbentlig er mere passende kølig. Nærmere følger pr. email

Første Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer fra den 20. februar - 28. februar. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.


Aflyst pga. coronavirus
Før-sæson-start møde torsdag den 25. marts kl. 19:30 - 21:30. 
Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00.
Før bi-sæsonen rigtig starter, afholder vi det traditionelle før-sæson-start møde, hvor bivenner udveksler erfaringer og husker hinanden på, hvad man især skal være opmærksom på ved udvintringen.
Hvilke emner der tages op, bestemmes af deltagerne.                                      


Aflyst pga. coronavirus
Klargøring af materiel torsdag den 8. april kl. 19:30 - 21:30. En aften i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19. Her vil bl.a. foreningens vokstavler blive klargjort. Medlemmer er velkomne til at medbringe egne rammer og prægede vokstavler til klargøring. Hvis du har eget ismeltningapparat, er det også en god idé at tage det med.

 

2. Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer fra den 10. april - 18. april. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.

 

Aflevering af rammer til forårsafsmeltning - 19. - 22. april.  Nærmere detaljer sendes på mail til bivennerne.

 

Begynderkurset 2021 starter onsdag/torsdag den 20/21. april kl. 19:00 - 21:00 i NBVs skolebigård, Brede Park. Tilmelding nødvendig. Kurset er fuldtegnet.

Pga coronavirus er kurset i 2021 ligesom 2020 et prakatisk orienteret kursus, der indtil videre afholdes i det fri i skolebigården. Ligeledes er deltagerantallet begrænset.  Efter det praktiske forløb hver torsdag indtil torsdag d. 12. august, vil der blive afholdt et eller måske 2 møder af mere teoretisk karakter. Indtil videre er lørdag d. 21. august i Fuglevad Vandmølle afsat til dette.


Skolebigården i Brede er åben hver torsdag aften fra 29. april til 12. august kl. 19:00 - senest 21:00 for alle
. Der er åbent fra kl. 18:30. Den første time er der undervisning for deltagerne i begynderkurset.

 
Udflugt i juni. Aflyst pga. coronavirus
 
Honning-jordbærdag - lørdag den 19. juni
Foreningen holder åbent hus fra kl. 13 til 16 i og omkring skolebigården i Brede Park. Traditionen tro arrangerer NBV åbent hus med smagsprøver og salg af nyhøstet honning og friskplukkede jordbær fra Rokkedyssegaard.
Dertil kommer bier i observationsstade og plancheudstilling om bier, bestøvning, biavl og foreningens virke.
Vi stiller pavillontelte op lige indenfor indgangen til Brede Park. Herfra vil uddelingen af smagsprøver og salget af honning og jordbær foregå og plancheudstillingen og observationsstadet være placeret.
For de, der måtte ønske det, kan bigården såvel som slyngerummet beses i mindre hold.
Alt under hensyn til gældende corona forholdsregler.
Send en e-mail snarest og senest mandag den 14. juni til Georg på mess@c.dk, hvis du har lyst til at tilbyde din arbejdskraft. Angiv, hvad du kan påtage dig og i hvilket tidsrum, og om du har honning til salg, hvis du deltager i åbningstiden.
 
3. Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer fra den 31. juli - 8. august. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.
 
Begynderkursus i biavl lørdag den 21. august kl. 10:00 - 15:00. Teoridag afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra 9:30. Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2021 i biavl.
 
Aflevering af rammer til efterårsafsmeltningen 6-9 september.  Nærmere detaljer sendes på mail til bivennerne.
 
Vask og rengøring af materiel lørdag d. 25. september, kl. 10-15.  Nærmere detaljer sendes på mail til bivennerne.
 
Arbejdsrummet er reserveret fra 5. september til 2. oktober. På grund af pladsproblemer og den nødvendige håndtering af rammer til og fra rammevask samt rengøring af skolebigårdsmateriellet, er vi desværre nødt til at reservere arbejdsrummet i uge 38 og uge 40.
Der kan i perioden hjemlånes slynger/presse som sædvanligt.
 
Møde om Sensorik oktober
Sensorikgruppen, der ledes af Bo Bramming, er bivenner, der arbejder specielt med smagen af honning. I oktober vil Bo Bramming indkalde og invitere bivenner til deltagelse i sensorisk bedømmelse af honninger.  Der vil følge flere detaljer senere.
 
Honningbehandlingskursus torsdag d. 21. oktober kl. 19:30 
Der bliver afholdt kursus i Honningbehandling som et møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby, torsdag d. 21. oktober kl. 19:30 til 21:30.   Der er åbent i vandmøllen fra kl. 19.

På mødet vil der være lidt om:
Hvad er honning?
Sortshonninger
Høst / Tapning
Flydende honning
Fast honning

Derefter vil røringsprocessen til fremstilling af fast honning blive demonstreret. Og endelig demonstration af et forslag til tapning i småskala (fx. 10-20 glas)

Tilmelding til henrik@krag-jensen.dk
 
Møde med Ivan Nielsen torsdag d. 28. oktober kl. 19:30
Emnet for dette aftenmøde i Fuglevad Vandmølle er ”Varroatolerance, en ny udfordring i dronningavlen”. Ivan Nielsen, der er en af Danmarks førende dronningeavler, kommer og fortæller om mulighederne og vanskelighederne ved at fremavle en varroa tolerant honningbi.
 
Dette er også mødet, hvor du kan indlevere honninger til sensorisk bedømmelse. De indleverede honninger deltager i vores lille julekonkurrence med fælles smagning og bedømmelse på julemødet 2. december. Flere detaljer følger senere.
 
Fællesmøde i Græsted lørdag d. 13. november 10 - 15
Biavlerforeningerne Kronborg Vestre Birk, Kronborg Østre Birk, Frederiksborg Hillerød, Rudersdal, Hørsholm og Nordsjællandske Bivenner indbyder til Kronborg Vestre Birks Biavlerforening fællesmøde i Græsted, lørdag den 13. november kl. 10.00 – 15.00, Gribskolens kantine, Græsted Stationsvej 10, 3230 Græsted

Tilmelding senest 5. november til tilmeld@kvbb-biavl.dk
Opgiv fulde navn(e), lokalforening samt evt. ønske om vegetarsandwich.
Bemærk: Begrænset antal pladser.

Pris: 100 kr. som indsættes på Kronborg Vestre Birks konto i Nordea 2418 0604412650, skriv navn og ”fællesmøde” eller indbetales på MobilePay til KVBB: 7864km, Skriv navn.

Program:
Kl. 9.30: Ankomst med kaffe/te og rundstykker

Kl. 10.00: Pas på bierne, de passer på dig. Foredrag af Hans Jørn Kolmos.

I mere end 30 år har Hans Jørn passet bierne på et biodynamiske landbrug. Han vil fortælle om biernes liv og sin måde at holde bier på. Hvilken betydning har bierne for os og miljøet? Bier er en følsom indikator for miljøets tilstand og menneskers sundhed. Han vil også tale om honning. Honning er ikke bare et levnedsmiddel, men også et lægemiddel, som bl.a. kan bruges i kampen mod bakterier.
Hans Jørn Kolmos er professor i Klinisk Mikrobiologi ved Syddansk Universitet – og biavler.

Kl. 12.00: Frokost med sandwich og en vand. Kaffe/te og kage.

Kl. 12.45: Brug biernes produkter. Foredrag og lidt praktisk med Kaia Albin Pedersen

Kaia fortæller om sine erfaringer med at fremstille produkter af bivoks, bipollen og honning. Der bliver mulighed for at se, smage og prøve de forskellige produkter, samt få div. opskrifter. Derudover får du muligheden for selv at fremstille læbebalsam.
Kaia Albin Pedersen har været biavler i 7 år og er 2 gange Danmarksmester i fast honning og har fået sølv for sin honning med pollen. Kaia bruger flittigt biernes honning og voks til hjemmelavede produkter og har bl.a. undervist ved Danmarks Biavlerforenings årskonference og ved ”Bi-gejst” for nyere biavlere.
 
Førstehjælpskursus lørdag d. 20. november 9 - 15. Aflyst pga. for få tilmeldte
NBV afholder i samarbejde med Jan Krogsaa fra Røde Kors et førstehjælpskursus med fokus på biavl.  Kurset finder sted lørdag den 20. november i Fuglevad Vandmølle med start kl. 9. Kurset forventes afsluttet 15:00, og er inkl. 30 minutters frokostpause. NBV står for en enkel frokost.

NBV finder det særdeles relevant, at en biavler er rimeligt kendt med første hjælp i det hele taget, men også bekendt med første behandling af anafylaktisk chok/allergisk reaktion, der kunne opstå i forbindelse med bistik.

Kurset fyldes op efter først-til-mølle princippet og deltagerantallet er begrænset til 16. Du tilmelder hos kursets tovholder Georg Messmann, mess@c.dk. Prisen er kun kr. 250.- per deltager, da NBV giver et tilskud på kr. 350.- per deltager. Beløbet bedes indbetalt til foreningens konto 8117-1684064, eller Mobile Pay 64816. Betal dog ikke før du har fået bekræftelse på, at du er optaget på kurset.  Opgiv CPR-nummer ved tilmelding.

Efter aktiv deltagelse i kurset udsteder Røde Kors et kursusbevis. Flere detaljer om kursets indhold kan fås hos Georg Messmann.
 
Vinterbazar lørdag d. 20. - 21. november
NBV deltage med en stand ved den traditionelle vinter bazar i Brede Børnehaves lokaler i weekenden den 20.-21. november
 
Julemøde torsdag d. 2 december 19:30 - 22:00
På dette traditionsrige aftenmøde for medlemmer og deres familie kårer vi årets honninger blandt de honninger, der blev indleveret i oktober til sensorisk bedømmelse. Hver mødedeltager vurderer hvilke honninger, vedkommende synes bedst om og ud fra dette kårer vi årets honninger.

Der kåres vindere indenfor flydende og faste honninger og vinderne må benytte NBVs låg-etiket med påtegnelsen ”Årets Honning”

Der afsluttes med servering af diverse drikkevarer (rødvin, kaffe, te, saft), brød og ost.

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login