Nordsjællandske Bivenner

Du er her: Hjem > Bier og biavl > Centralt BigårdsRegister (CBR)
menulink

Centralt BigårdsRegister (CBR)

Det har været lovpligtigt, at alle registrerer deres bigårde i Centralt BigårdsRegister siden april 2021, se NBV's Mål og Politik. CBR kræver Log ind med personlig MitId.

En ny version af CBR blev sat i drift 4. marts 2024. Ingen data fra det gamle system blev overført, så alle biavlere skal på ny registrere deres bigårde.

Følgende beskrivelse gælder for det gamle system og vil snarest muligt blive opdateret i henhold til den nye version.

Fra forsiden af CBR - og uden at være logget ind - har du adgang til

  • Udbrud af skadegørere: Udbrud af ondartet bipest er markeret på et kort.
  • Renparringsområder: Alle renparringsområderne er listet med angivelse af biracen (Buckfast, Carnica, Ligustica, Mellifera) og kontaktoplysninger for den ansvarlige bestyrer. På kortet vises renparringsområdernes udstrækning. Det er ikke tilladt at flytte bifamilier ind i et renparringsområde.

Hvorfor registrering

  • Registret er et værktøj der kan hjælpe myndigheder, biinspektører, kyndige biavlere og almindelige biavlere til at beskytte honningbierne mod udbredelse af smitsomme bisygdomme.
  • Registret vil advisere de berørte personer, når der konstateres udbrud af alvorlige bisygdomme.
  • Registret kan benyttes til at holde styr på de krævede sundhedsattester ved flytninger af bifamilier, f.eks. ved køb og salg.
  • Registret kan hjælpe til gennemførelse af effektiv bekæmpelse af bisygdomme.

Registrering af bigård

Her er link til forsiden af Centralt BigårdsRegister.
OBS Macintosh brugere bør vælge browseren Firefox.

Hvis du er første gangs bruger bliver du guidet igennem registreringen. Den omfatter: Registrering som bruger af systemet og Registrering af bigårde som tilhører brugeren.

Vejledninger til brug af CBR

findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, se
Link til vejledninger

Der er vejledninger i, hvordan du opretter dig i CBR, registrerer din bigård, køber og sælger bier, flytter bier, bestiller syn af bier hos kyndig biavler med mere.

Køb af bifamilie

Hvis du planlægger at købe en bifamilie af en sælger, der er registreret i Centralt BigårdsRegister, skal du gøre dig synlig. Det gør du ved - fra din side i registeret - at klikke på “Administration" i øverste bjælke. Under “synlig" i det nye vindue kan du vælge “Ja" eller “Nej". Står der “Ja" er du synlig. Står der “Nej", skal du dobbeltklikkke på “Nej", scroll ned og vælge “Ja", så bliver du synlig.
Hvis du ikke ønsker at være synlig, kan du aflæse dit ID nummer og oplyse det til sælger.

Når sælger har tilbudt salg af bifamilie til dig, modtager du fra Centralt BigårdsRegister en mail om det. For at købet kan effektueres skal du bekræfte salget i Centralt BigårdsRegister. Det gør du på følgende måde og i følgende rækkefølge.

  1. I vinduet “Bier udbudt til salg": Klik på linien med navn på Sælger og Køber. Så dukker der et nyt vindue op.
  2. I vinduet “Vælg bigård at placere de købte bifamilier i": Klik på pilen i boksen og vælg den relevante bigård. Har du kun én, så vælg den. Afslut med klik på OK. Så dukker der et nyt vindue op.
  3. I vinduet “Redigér Køb fra registreret biavler": Klik i cirklen ud for “Godkendt". Ret evt. Dato og Klokkeslet. Afslut med klik på “Gem aftale".

Når sælger har godkendt dine evt. rettelser modtager du en mail fra CBR om, at aftalen er godkendt af begge parter (Sælger og Køber).

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login