Nordsjællandske Bivenner

Du er her:   Hjem > Aktiviteter i NBV regi
menulink

Aktiviteter i NBV regi

Kalender 2022

Vi håber at aktiviteterne i 2022 ikke vil begrænses på grund af corona restriktioner, som de blev for 2020 og 2021.

Ordinær generalforsamling 2022
De ordinære generalforsamling i 2020 og 2021, er indtil videre udskudt til 24. februar 2022.  Denne generalforsamling vil således komme til at dække 2-års perioden 2020 - 2021.
 
Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2020 - 2021
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020 og 2021, budget for 2022 og kontingentfastsættelse for 2022
 4. Fremlæggelse af planer for 2022
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest torsdag den 3. februar 2022.

 

Fortsætterkursus 
Igen i år tilbyder NBV et fortsætterkursus primært for biavlere, der har været igennem et begynderkursus, men nye biavlere er naturligvis også velkomne. Udbuddet af emner er i 2022 er endnu ikke fastlagt.  Nærmere vil følge senere.
 

Første Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer fra den 19. februar - 27. februar. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.


Før-sæson-start møde
torsdag den 24. marts kl. 19:30 - 21:30.
Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00.
Før bi-sæsonen rigtig starter, afholder vi det traditionelle før-sæson-start møde, hvor bivenner udveksler erfaringer og husker hinanden på, hvad man især skal være opmærksom på ved udvintringen.
Hvilke emner der tages op, bestemmes af deltagerne.                                      


Klargøring af materiel torsdag den 7. april kl. 19:30 - 21:30. En aften i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19. Her vil bl.a. foreningens vokstavler blive klargjort. Medlemmer er velkomne til at medbringe egne rammer og prægede vokstavler til klargøring. Hvis du har eget ismeltningapparat, er det også en god idé at tage det med.

 

2. Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer fra den 2. april - 10. april. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.

 

Aflevering af rammer til forårsafsmeltning - 19. - 21. april.  Nærmere detaljer sendes på mail til bivennerne.

 

Begynderkurset 2022 praktiske del starter torsdag den 28. april kl. 19:00 - 21:00 i NBVs skolebigård, Brede Park. Det praktiske kursus 
forløber hver torsdag indtil torsdag d. 18. august. 


Skolebigården i Brede er åben hver torsdag aften fra 5. maj til 18. august
kl. 19:00 - senest 21:00 for alle
. Der er åbent fra kl. 19:00. Den første time er der undervisning for deltagerne i begynderkurset, men alle medlemmer er velkomne på alle skolebigårdsaftenerne.

Besøg af Kronborg Vestre Birks Biavlerforening lørdag den 14. maj fra kl. 9. Først i skolebigården og siden på Frilandsmuseet.

 

Besøg i skolebigården mandag den 30. maj fra kl. 10 af børn i 2'nd klasse fra Vidar Skolen i Gentofte. 

 

Besøg i skolebigården tirsdag den 14. juni fra kl. 10 af børn i 0'te klasse fra Lyngby private Skole.

 

Udflugt i juni. 
Vi forventer at afholde foreningens 90 års fødselsdag d 18. juni i stedet for udflugten.  Det er faktisk 92 års fødseldagen, men vi har ikke kunnet fejre denne de to sidste år på gr. af corona.
 
Honning-jordbærdag 
Foreningen forventer at afholde Honning-jordbærdagen i juni, formodentlig d 18. juni sammen med fødseldagen. Nærmere detaljer følger senere.
 
 
 
 
 
 

Undermenu

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login