Nordsjællandske Bivenner

Du er her:   Hjem > Aktiviteter i NBV regi
menulink

Aktiviteter i NBV regi

Kalender 2019

Mød Ole Kilpinen, konsulent i DBF onsdag den 30. oktober kl. 19:30. Ole er konsulent ved Danmarks Biavler Forening. Han og Flemming Vejsnæs udgav i juli 2019 en bog med titlen “Sygdomme og Skadevoldere i praktisk biavl". Den blev udsendt til alle medlemmer af DBF, samtidigt med julinummeret af Tidsskrift for Biavl. Ole vil fortælle om bisygdomme og om den app, der blev udviklet for at gøre det lettere at  genkende symptomerne på de forskellige bisygdomme. Mødet holdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19.
På mødet kan NBVs Bivenner aflevere ét glas af egen honning til sensorisk bedømmelse. Er I flere bivenner, der er fælles om biavlen, så kan I aflevere ét glas i fællesskab. Glasset skal indeholde min. 450 gr. honning og skal være etiketteret, så det opfylder gældende regler med henblik på salg.
Honningen afleveres i en pose sammen med Honningdataskemaet udfyldt med så mange oplysninger som muligt. Er du forhindret i at deltage i mødet, kan du 26. - 29. oktober aflevere honningen i Brede 76 - i en pose sammen med et udfyldt Honningdataskema, som beskrevet ovenfor.
Hent honningdataskema
Grundet det normalt store antal indleverede honninger, vil sensorikgruppen forbeholde sig ret til at udvælge et antal af de bedste, blandt hvilke vi på julemødet den 4. december kårer ÅRETS HONNING indenfor typerne flydende og faste honninger. De to vinderhonninger får ret til at benytte NBV's Årets Honning 2019  lågetiket.
 
Fællesmøde for biavlerforeningerne i Nordsjælland lørdag den 9. november kl. 10 - 15. Kronborg Vestre Birk, Kronborg Østre Birk, Frederiksborg Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Biavlerforeninger samt Nordsjællandske Bivenner indbyder til fællesmøde. Mødet foregår i Aboretet, Aboretvej 2, 2970 Hørsholm.
Tilmelding senest 1. november til horsholmbiavl snabel-a fastmail.com (Dette er den korekte mailadresse, der var en fejl i annoncen i TfB.)
Opgiv fulde navn(e), lokalforening samt evt. ønske om vegetar-sandwich.
Pris: kr. 100
Alle er velkomne, men der er et begrænset antal pladser.
Julemøde med kåring af Årets honninger onsdag den 4. december kl. 19:30. Et møde for medlemmer og deres familie i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19.
Vi kårer årets honninger blandt de bedste honninger, der blev indleveret til sensorisk bedømmelse den 30. oktober. Hver mødedeltager vurderer hvilke honninger, vedkommende synes bedst om. Sensorikgruppen fortæller om sit arbejde, og alle der har indleveret en honning får udleveret sensorikgruppens beskrivelse af honningen. Der kåres vindere indenfor flydende og faste honninger, og de to vinderhonninger får ret til at benytte NBVs låg-etiket med påtegnelsen “Årets Honning".
Efter honningsmagningen serveres diverse drikkevarer (rødvin, kaffe, te, saft) og oste.
 

Kalender 2020

Mød Per Kryger torsdag den 9. januar kl. 19:30 - 21:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19. Flere detaljer senere.
 
Fortsætterkursus torsdag den 30.  januar kl. 19:30 - 21:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00. Kurset henvender sig til bivenner, der var på begynderkursus i 2019 eller tidligere og selv har haft bier i mindst et år.
Planlægningsmøde. Kom med dine gode idéer, og vær med til at tage ansvar for kursets gennemførelse.

Fortsætterkursus
torsdag den 13. februar kl. 19:30 - 21:30
i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00. Teoriaften med temaer, der besluttes efter planlægningsmødet den 30. januar.
 
Ordinær generalforsamling torsdag den 20. februar kl. 19:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00.
Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2019
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019, budget for 2019 og kontingentfastsættelse for 2021
 4. Fremlæggelse af planer for 2020 
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest torsdag den 6. februar.

Fortsætterkursus torsdag den 27. februar kl. 19:30 - 21:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00. Teoriaften med temaer, der besluttes efter planlægningsmødet den 30. januar.
Afhængigt af fortsætterkursets emner vil der efterfølgende være et praktisk forløb, der hovedsageligt foregår i deltagernes bigårde.

Begynderkurset starter lørdag den 14. marts kl. 10:00 - 15:00 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra 9:30. Tilmelding nødvendig. Der er et begrænset deltagerantal. Kurset er fukdtegnet.

Før-sæson-start møde
torsdag den 26. marts kl. 19:30 - 21:30.
Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00.
Før bi-sæsonen rigtig starter, afholder vi det traditionelle før-sæson-start møde, hvor bivenner udveksler erfaringer og husker hinanden på, hvad man især skal være opmærksom på ved udvintringen.
Hvilke emner der tages op, bestemmes af deltagerne.

Begynderkursus i biavl lørdag den 28. marts kl. 10:00 - 15:00. Anden teoridag afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra 9:30. Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2020 i biavl. Kurset er fukdtegnet.

Klargøring af materiel torsdag den 2. april kl. 19:30 - 21:30. En aften i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19. Her vil bl.a. foreningens vokstavler blive klargjort. Medlemmer er velkomne til at medbringe egne rammer og prægede vokstavler til klargøring. Hvis du har eget ismeltningapparat, er det også en god idé at tage det med.


Begynderkursus i biavl lørdag den 18. april kl. 10:00 - 15:00. Tredje teoridag afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra 9:30. Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2020 i biavl. Kurset er fukdtegnet.

Deltagere i begynderkurset mødes i kolebigården i Brede første gang torsdag den 16. april kl. 18:30 - senest 20:30. Der er åbent fra kl. 18. Herefter er der møde hver torsdag til og med den 13. august.

Skolebigården i Brede er åben hver torsdag aften fra 23. april til 13. august
kl. 18:30 - senest 20:30 for alle
. Der er åbent fra kl. 18. Den første time er der undervisning for deltagerne i begynderkurset.

Begynderkursus i biavl tirsdag den 12. maj kl. 19:30 - 21:30. Teoriaften afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra 19:00. Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2020 i biavl.

Besøg af Kronborg Vestre Birks Biavlerforening lørdag den 16. maj i skolebigård og på Frilandsmuseet. Flere detaljer senere.

Besøg i skolebigården
torsdag den 28. maj fra kl. 10
af børn i 0te klasse fra Lyngby private Skole.

Udflugt lørdag den 13. juni. Flere detaljer senere.

Undermenu

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login