Nordsjællandske Bivenner

Du er her: Hjem > Arkiv > Aktiviteter i NBV regi > Aktiviteter 2015
menulink

Aktiviteter 2015

Mandag den 26. januar kl. 19:30 - 21:30. (Der er åbent fra kl. 19:00.) 
Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby.
Mød Lars og Zofuz fra Solens Hjerte på Fyn
. Lars Fischer og Zofuz Knudsen er månedens skribenter i TfB i 2015. Deres motto er: "Vi skal prøve det hele!" og der er rigtig mange ting på listen; bybiavl, presset honning, Apimondia, artikler til TfB, konkurrencer o.m.a. De fortæller om deres biavl og om at dele begejstringen for bierne med hele verden. Lars medbringer sin spændende biavlerkendis-quiz, hvor man kan møde verdens mest ukendte kendte biavlere. Kom og hyg med.
Alle er velkommne
.
Læs evt. i TfB fra 2013 deres omtale af “Det søde liv på toppen af First Hotel Grand i Odense”, side 244 i septembernummeret, og “Verdensmesterskabet i honning”, side 332 i decembernummeret.
Lars og Zofuz deltog i 2014 i FOOD Contest messen i Herning, hvor deres hotelhonning blev kåret som “Bedste honning”.
 
Mandag den 23. februar kl. 19:30 - 21:30. (Der er åbent fra kl. 19:00.) 
Ordinær generalforsamling i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2014 og forslag og planer for 2015
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014
 4. Fremlæggelse af budget for 2015 og kontingentfastsættelse for 2016
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 16. februar.

Torsdag den 12. marts kl. 19:00 - 21:30. (Der er åbent fra 18:30.) Opfølgningskursus for deltagere i begynderkurset i 2014 starter i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby.

Torsdag den 19. marts kl. 19:00 - 21:30. (Der er åbent fra 18:30.) Jan Krogså står for en filmaften i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er fremvisning og debat af dokumentarfilmen Queen of the Sun - What are the Bees Telling Us? Filmen er på engelsk og med engelske undertekster. Se omtale her og et YouTube-klip her.

Lørdag den 21. marts kl. 10:00 - 15:00. (Der er åbent fra 9:30.) Begynderkurset i biavl starter i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Tilmelding nødvendig, se her. Der er et begrænset deltagerantal, og kurset er fuldtegnet.
 
Mandag den 23. marts kl. 19:30 - 21:30. (Der er åbent fra kl. 19:00.) Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby. 
Før-sæson-start møde. Emner, der ønskes taget op, kan afleveres på generalforsamlingen den 23. februar eller sendes til bodil.branner snabel-a me.com senest den 16. marts.
Her er en liste over emner vi tidligere har taget op på før-sæsonstart-møder.
- Første egentlige eftersyn
- Skift/ rengøring af bunde
- Tilsætning af dronetavle, og varroabekæmpelse i det hele taget
- Udfasning af fodertavler
- Tilsætning af nye tavler
- Aflevering af vokstavler til afsmeltning for de, der er med i Voksklub Nordsjælland
- Sværmhindrende tiltag
- Etablering af ny bifamilie og udskiftning af dronning
- Flytning af bier
- Rengøring af udstyr, herunder påsprøjtning af Virkon S 
      (poser med 20 g kan købes på mødet til 1 kr pr gram)
- Vurdering af fodersituationen, hvornår skal der fodres og med hvad
 
Torsdag den 26. marts kl. 19:00 - 21:30.(Der er åbent fra kl. 18:30.) Klargøring af materiale. Her vil bl.a. foreningens vokstavler blive klargjort. Medlemmer er velkomne til at medbringe egne rammer og prægede vokstavler til klargøring.
 
Torsdag den 9. april kl. 19:00 - 21:30. (Der er åbent fra 18:30.) Anden aften i opfølgningskursus for deltagere i begynderkurset i 2014 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby.
 
Lørdag den 11. april kl. 10:00 - 15:00. (Der er åbent fra 9:30.) Anden teoridag i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby, for deltagerne i årets begynderkursus 2015 i biavl.
 
Bestilling af varer ved rabatindkøb i Bihuset i uge 16 (den 13. - 19. april). Detaljer angående bestilling sendes pr. mail til bivennerne.

Torsdag den 16. april kl. 19:00 - 21:30. (Der er åbent fra kl. 18:30.) Møde for skolebigårdsudvalget og foreningens øvrige instruktører i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby.
 
Lørdag den 18. april kl. 10:00 - 15:00. (Der er åbent fra 9:30.) Tredje og sidste teoridag i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby, for deltagerne i åerets begynderkursus 2015 i biavl.
 
Mandag den 20. april kl. 19:30 - 21:30. (Der er åbent fra kl. 19:00.) 
Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby. Et gør-det-selv møde, hvor bivennerne kan præsentere deres forskellige kreationer eller redskaber, de har stor nytte af.
Af hensyn til planlægningen må bivenner, der ønsker at fremvise noget, gerne sende en kort omtale af dette til bodil.branner snabel-a me.com senest den 10. april, men det er ikke noget krav.
 
Torsdag den 23. april kl. 18:30. Skolebigården i Brede Park er åben for deltagerne i årets begynderkursus 2015 i biavl. Se beliggenheden af bigården her.
 
Skolebigården er åben hver torsdag fra 30. april til 13. august kl. 18:30 - ca. 20:30. Skolebigården er det naturlige sted for udveksling af erfaringer og for at stille spørgsmål og få svar. Der er brug for at både begyndere, let øvede og erfarne bivenner mødes. Se beliggenheden af bigården her
 
Fra torsdag den 30. april til torsdag den 7. maj. Medlemmer af Voksklub Nordsjælland kan i slyngerummet aflevere sække med tavler til afsmeltning. Detaljer  sendes pr. mail til bivennerne. Sækkene bliver kørt til bihuset fredag morgen den 8. maj.
 
Bestilling af varer ved rabatindkøb i Bihuset i uge 21 (den 18. - 24. maj). Detaljer angående bestilling sendes pr. mail til bivennerne.
 
I pinsen den 23. - 25. maj deltager Nordsjællandske Bivenner i Open Air Academy. Foreningen har hver af dagene kl. 11 - 17 en stand i Brede Park, festivalens gratis område. Se program for Open Air Academy. De aktiviteter, der foregår på Brede Værk kræver billet.
 
Onsdag den 27. maj fra kl. 10. Besøg i skolebigården af børnehaveklasse børn fra Lyngby private Skole.
 
Lørdag den 30. maj heldags familieudflugt med bus til Østsjællands Biavlerforening og renparringsstationen for Buckfast bidronninger på Nyord. Bus (mærket Dyssell Busser) afgår fra Holte Station kl. 8:30. Bussen forventes at være tilbage på Holte Station kl. 18. Tilmelding til bodil.branner snabel-a me.com senest tirsdag den 26. maj. Prisen fremgår af programmet for turen.

Torsdag den 11. juni. Honninghøst og -slyngning. Slyngning i slyngerummet fra kl. 17.

Mandag den 15. juni fra kl. 19. Besøg i Hanne Gunris' bigård. Del af  opfølgningskurset for deltagere i begynderkurset 2014.

Lørdag den 20. juni kl. 13 - 16. Jordbær-honningdag. Nordsjællandske Bivenner holder åbent i og omkring foreningens bigård beliggende i Brede Park, Kgs. Lyngby. Indgang fra I.C. Modewegs Vej skråt over for Brede Allé.  Der vil være smagsprøver og salg af både jordbær og nyslynget honning. Jordbærrene kommer fra Rokkedyssegaard i Kirke Værløse. Der vil desuden være observationsstade med bier og plancheudstilling om biavl og foreningens aktiviteter. Foreningens slyngerum, hvor honningen slynges eller presses, kan beses, og bigården kan besøges i mindre hold. Vi udlåner bidragter og handsker.
Alle er velkomne.

Søndag den 28. juni kl. 11 - 15 har Nordsjællandske Bivenner en stand på Alderhvile Planteskole, Bagsværdvej 194, Bagsværd. Der vil være smagsprøver på jordbær og nyhøstet honning, og salg af honning. Der vil desuden være observationsbistade med bier, plancheudstilling om biavl og bestøvning og orientering om gode biplanter. Samme dag afholder planteskolen Rosens dag. 
 
Lørdag den 18. juli fra kl. 9. Høst af honning i skolebigården og slyngning af honningen i slyngerummet.

Bestilling af varer ved rabatindkøb i Bihuset i uge 31 (den 27. juli - 2. august) for medlemmer af NBV. Detaljer angående bestilling sendes pr. mail til bivennerne.

Torsdag den 30. juli fra kl. 9. Høst af honning i skolebigården og slyngning af honningen i slyngerummet.

Forudbestilling af foder for medlemmer af NBV skal afgives i perioden fra 3. - 11. august.  Detaljer angående forudbestilling sendes pr. mail til bivennerne.

Fra torsdag den 13. august kan medlemmer af NBV hente 60% myresyre i slyngerummet. Detaljer er sendt pr. mail til bivennerne. Se også
Danmarks Biavlerforening hjemmeside om varroamide bekæmpelse

Lørdag den 22. august kl. 10:00 - 15:00. (Der er åbent fra 9:30.)
Afslutning på årets begynderkursus 2015 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby.

Torsdag den 27. august fra kl. 9. Sidste høst af honning i skolebigården og slyngning af honningen i slyngerummet.

Torsdag den 27. august kl. 18:30 - 19:30. Myresyrebehandling af skolebigårdens bifamilier.

Fra fredag den 4. til torsdag den 10. september. NBVs medlemmer af Voksklub Nordsjælland kan i slyngerummet aflevere sække med tavler til afsmeltning. Detaljer sendes pr. mail til bivennerne. Sækkene bliver kørt til Bihuset fredag morgen den 11. september.

Mandag den 5. oktober kl. 19:30 - 21:30. Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra kl. 19:00.) Mød Knud Graaskov, formanden for Danmarks Biavlerforening. Knud tager nogle aktuelle emner fra DBF op og videregiver desuden indtryk fra den internationale Apimondia kongres, der afholdes 15. - 20. september 2015 i Daejeon i Sydkorea. Da Knud i foråret 2013 blev valgt som formand for DBF var han stadig formand for den største lokalforening under DBF, Gl. Roskilde Amts Biavlerforening. Knud har således stor erfaring med de forskellige aktiviteter og udfordringer i en stor lokalforening.
Alle er velkomne.
 
Nedsættelse af årets sensorikgruppe. Lotte Skovdal er gruppens tovholder. NBV bivenner kan blive medlemmer af sensorikgruppen ved at sende en mail til Lotte: lskovdal snabel-a webspeed.dk
Man får størst indflydelse på gruppens arbejde ved hurtig tilmelding, sidste frist for tilmelding er ved mødet den 9. november.
 
Aflevering af honning til sensorisk bedømmelse. Bivenner afleverer honninger senest på mødet den 9. november. Er man forhindret i at deltage i mødet, kan man fra den 2. til den 9. november aflevere ét glas i slyngeriummet på samme måde som beskrevet nedenfor.
 
Mandag den 9. november kl. 19:30 - 21:30. Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra kl. 19:00.) Aftenen handler om Honningsamlere og biavl i Indien. Før pausen viser Katrine Bregnhøj, Katrine Natorp og Josefine Exner den kortfilm de har optaget blandt honningsamlere i floddeltaet Sundarbans i det østlige Indien og fortæller om projektet bag det.
Efter pausen giver Henrik Svendsen, et af vores medlemmer, en introduktion til biavl i Nagaland, en delstat i det nordøstlige Indien.
Katrine Bregnhøj har sendt følgende omtale af kortfilmen:
I kortfilmen Tigerbarn følger vi den 12-årige dreng Santanu, der bor på en ø i floddeltaet Sundarbans i det østlige Indien. De omkringliggende øer består af mangrovejungle, hvor de bengalske tigre lever og jævnligt dræber mennesker, der bevæger sig ind på deres territorium. Santanus far og storebror sejler dagligt ud til junglen, blandt andet for at samle den honning, der sikrer familien indtjening og overlevelse. Dette passer ikke Santanu, der drømmer om at blive skuespiller og ingen interesse har i at sætte livet på spil for at samle honning resten af sit liv. Men det er dyrt at tage en uddannelse og der er brug for hjælp i hjemmet.
Tigerbarn er en fortælling om de mange honningsamlere, der dagligt sætter livet på spil i den bengalske jungle, fortalt af en ung dreng, der selv drager ud i honningjunglen og voksenlivet med frygt for at blive tigerfoder.
Henrik Svendsen vil - efter en kort introduktion til geografi og etniske forhold i Nagaland - fortælle om den lokale biavlerorganisation og betydningen for lokalbefolkningen af de lokale honningbiarter Apis Cerana og Apis Dorsata samt de brodløse bier Apidae Meliponini Trigona.
Alle er velkomne.
På mødet kan NBVs Bivenner hver aflevere ét glas af egen honning til bedømmelse. Glasset skal indeholde min. 225 gr honning og være etiketteret, så det opfylder gældende regler med henblik på salg. Aflever glasset i en pose sammen med den udfyldte indleveringsseddel med så mange oplysninger som muligt:
indleveringsseddel hentes her
På mødet nedsættes den sensorikgruppe, der kommer til at stå for bedømmelsen af den objektive kvalitet af den håndværkmæssige behandling af honningerne samt udarbejdelsen af den objektive honningbeskrivelse.
 Resultaterne vil blive fremlagt på decembermødet den 7. december, hvor vi også kårer årets vinderhonning efter den subjektive smagsoplevelse.
 
Fra tirsdag den 10. november kan medlemmer af Nordsjællandske Bivenner hente færdigblandet oxalsyre til varroamidebekæmpelse. Husk en egnet beholder; beregn 35 ml pr. bifamilie, der er indvintret på 10 tavler. Og husk at forsyne din beholder med en etiket for oxalsyre.

Se evt. Flemming Vejsnæs' videoer om behandling med oxalsyre på www.varroa.dk. Bemærk hvordan han kun drypper på bierne.

Vigtigt: En bifamilie indvintret på 10 tavler skal behandles med ca. 35 ml oxalsyreblanding, selv om den sidder i en mindre klynge. Fordel mængden forholdsmæssigt efter tætheden af bier i klyngen.
Husk, at oxalsyreblandingen ikke virker i celler med foreseglet yngel. Behandlingen bør derfor foretages, når bifamilien har ingen eller meget lidt yngel.
 
Lørdag den 14. november kl. 10.00 - 12.00. Skolebigårdens magasiner skrabes for voks og propolis.
 
Lørdag den 28. november kl. 10.00 - 15.00. Workshop med brainstorming om mulige aktiviteter for bivenner, der har gennemført begynderkurset. Hvad er der behov for? Hvordan kan det organiseres? Hvem vil være med til at tage ansvar for, at det sker?
Desuden nedsættelse af diverse arbejdsgrupper/udvalg.
 
Lørdag den 5. december kl. 14.00. Bifamilierne i skolebigården behandles med oxalsyre.
 
Mandag den 7. december kl. 19:30 - 21:30. Julemøde med kåring af årets honninger i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby, for medlemmer og deres familie.
 (Der er åbent fra kl. 19:00.) 
Sensorikgruppen fremlægger resultaterne af arbejdet med honningbeskrivelserne af de honninger, der blev indleveret den 9. november. Vi kårer desuden årets honning blandt de indleverede honninger ud fra det subjektive smagsindtryk.
 
« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login