Nordsjællandske Bivenner

Du er her: Hjem > Medlemsservice > Voksklub Nordsjælland > Pakning, afsmeltning, mærkning og prægning
menulink

Pakning, afsmeltning, mærkning og prægning

Regler og gode råd for pakning af rammer til omsmeltning

  1. Stabel rammerne i bundter à maks. 20 rammer og maks. 15 kg. Rammerne lægges let forskudt så hjørneklodserne kan passere hinanden og rammernes toppe og bunde flugter (ikke på kryds og tværs), så de fylder mindst muligt. (Hoffmann rammer kan med fordel lægges så top og bund skiftevis flugter.) Bind dem sammen med snor, så rammerne let kan holdes samlet, når de sænkes ned i smeltekarret.
  2. Mærk hvert bundt med en solid mærkeseddel, bundet til den snor, der holder sammen på rammerne. Mærkesedlen skal kunne tåle smeltekarret. Brug mærkesedler af pap eller de såkaldte manilamærker.
  3. Skriv med vandfast tusch tydeligt navn og Voksklub (Voksklub NS) og biavlerforening (NBV). Da hver biavlers rammer bliver smeltet samlet, er det vigtigt at mærkesedlerne er ens og tydeligt påført navn og tilhørsforhold. Af samme grund er det vigtig, at man kan se, hvor mange sække der er fra den enkelte biavler. Dette klares ved at skrive: 1/3, 2/3, 3/3, hvis der fx er tale om 3 sække i alt. Tilhørsforholdet til en biavlerforening gøres ekstra tydeligt med en farve. Nordsjællandske Bivenner (NBV) er tildelt farven rød. Sæt derfor en rød prik på mærkesedlerne.
  4. Pak hvert bundt i to kraftige sække, hvor den yderste er af rød plastik (fås i rum i den hvide længe). Du kan også vælge at bruge en kraftig plastiksæk eller en affaldssæk af papir inderst. Papirsækken beskytter bedst mod, at søm og ståltråd ikke prikker hul i posen.
  5. Mærk også posen yderst - helt som mærkaten på snoren inde i sækken, da det er en hjælp, når poser fra samme biavler skal samles, for at indholdet kan blive smeltet på én gang.
  6. En ekstra sikring mod at få forvekslet sine rammer, eller ligefrem miste rammer, er at mærke dem med et brændemærke, et skæremærke eller påhæftning af andet holdbart mærke.

Kredsløbet: vokssmeltning, rammevask og prægning

Fra Bihuset modtager rammer med voks til rene rammer og vokspakker kan leveres tilbage skal der ske tre ting: 1. voksen skal smeltes ud af rammerne, 2. rammerne skal vaskes og 3. voksen skal præges på ny. På den måde udgør Bihuset en vigtig del af vokskredsløbet.

Vokssmeltning, rammevask og rene rammer retur

Det første, der sker efter at pakkerne med brugte rammer med voks, er ankommet, er, at de bundtede rammer sænkes ned i smeltekarret. Smeltekarrets begrænsede størrelse kræver, at rammerne skal være stablet alle med den lange og korte led over hinanden, så de fylder mindst muligt. Bundterne beholder under afsmeltningen de navnemærkater, de er forsynet med, hvorfor mærkningen skal være foretaget på enten manilamærke eller pap og med vandfast tusch.

Efter hver smeltning vejes voksen og fordeles på de biavlere, der er smeltet samlet. Store portioner fra samme biavler smeltes for sig, og den afsmeltede voks vejes samlet. Små portioner fra flere biavlere smeltes samlet, og den afvejede voksmængde fordeles i forhold til antal rammer, der har været i smeltekaret. Den afvejede voksmængde påføres den enkelte biavlers kontokort.

Efter afsmeltning skal rammerne vaskes. Her brydes båndet, og rammerne stables på ny, idet de denne gang stilles på tværs af hinanden. Det er for at trykspuling og tørring kan ske effektivt. Denne proces kan biavleren mærkeseddel ikke klare. Derfor udgør farvede plastikringe bindeledet frem mod ny mærkning. Det er altså biavlerens mærkeseddel, der sammen med en plastikring af en bestemt farve sikrer, at biavleren får sine egne rammer retur. 

Efter vask bliver rammerne sat i tørrerum; derefter stables og plastfolie-wrappes de og lagres udendørs på paller.

De rengjorte rammer hentes samlet retur fra Bihuset, og der gives besked pr. mail til medlemmerne fra Nordsjællandske Bivenner, at rammerne står til afhentning i foreningens rum i den hvide længe.

Prægning af vokstavler og bestilling af præget voks

Den udsmeltede voks fra forårs- og efterårs-afleveringerne gemmes samlet som rå blokvoks. Al voksen fra voksklubben skal være smeltet ud og ligge klar før vokstavleproduktionen kan gå i gang. Det kræver nemlig rensning af maskinen, hver gang den har kørt almindelig voks, dvs. voks der kan være forurenet.

Prægningen af voksen sker på en vokstavlemaskine. Først smeltes den. Derpå løber den automatisk ud over en tromle, hvor den køles af for derfra at blive ført videre til en valse, der præger, dvs. stempler cellemønstret ind i den bløde voks. Til sidst skæres den ud i de formater, som biavlerne har bestilt og pakkes i pakker á 5 kg.

Bestilling af voks sker én gang om året, typisk i december. De bestilte pakker á 5 kg. hentes samlet fra Bihuset, og der gives besked til medlemmerne fra Nordsjællandske Bivenner, at pakkerne ligger til afhentning i foreningens rum i den hvide længe, typisk i februar-marts.

Voksregnskab

Voksregnskabet føres på kartotekskort, ét for hver biavler. Bidraget fra afsmeltningen noteres som ”plus” til puljen, køb som ”minus”. Status på hver enkelt konto oplyses i forbindelse med udsendelse af regningen for smeltning og vask.

Medlemmerne af voksklubben køber altså deres ”egen” voks. Regnskabsmæssigt betyder det, at man ikke betaler for den voks, man har leveret, men kun for udsmeltning og prægning, samt evt. rammevask. Det betyder samtidig at voksen går uden om momsregnskabet.

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login