Aktiviteter i NBV regi

Kalender 2024

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 29. februar kl. 19:30 - 21:30 
i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 15. februar.

Dagsorden for generalforsamlingen
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2023
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2023
 4. Bestyrelsens forslag og planer for 2024
     Budget og kontingentfastsættelse for 2024
 5. Forslag fra medlemmerne 
 6. Valg af formand 
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
 

Første Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer fra den 3. marts - 10. marts. Varerne leveres 22. marts sammen med de voksbestillinger du måtte have foretaget tidligere. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.


Før-sæson-start møde torsdag den 14. marts kl. 19:30 - 21:30.

Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00.
Før bi-sæsonen rigtig starter, afholder vi det traditionelle før-sæson-start møde, hvor bivenner udveksler erfaringer og husker hinanden på, hvad man især skal være opmærksom på ved udvintringen.

Det nye Centrale Bigårdsregister blev lanceret d. 4. marts (cbr.lbst.dk).  Der er ikke overført data fra det gamle system, så du skal oprette din bigård igen i registeret.  Vi ser på dette system og hjælper, hvis der er problemer.

Hvilke emner der i øvrigt tages op, bestemmes af deltagerne.                           

 

Klargøring af materiel torsdag den 11. april kl. 19:30 - 21:30.
En aften i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19. Her vil bl.a. foreningens vokstavler blive klargjort. Medlemmer er velkomne til at medbringe egne rammer og prægede vokstavler til klargøring. Hvis du har eget ismeltningsapparat, er det også en god idé at tage det med.

 

Arbejdsdag i Skolebigården 14. April.
Der vil blive indkaldelse af frivillige til at bistå med diverse oprydning og rengøring i skolebigården og arbejdsrummet. 

Desuden vil havegruppen mødes og der vil være opgaver i forbindelse med vedligehold og evt. udvidelser af skolebigårdshaven.

Nærme vil følge pr email.

 

Fortsætterkursus intromøde 18. april 19:30 - 21:30
NBV arrangerer i 2024 fortsætterkursus, dvs. en overbygning til begynderkurset, hvor der vil uddybes emner indenfor forskellige områder af biavlen.

Kurset henvender sig primært til medlemmer af NBV, som dels har en grundlæggende viden og kunnen om bier og biavl, der svarer til at have gennemført et begynderkursus, dels selv har haft bier i mindst én sæson. 

Planlægnings/intromøde torsdag den 18. april i Fuglevad Vandmølle fra kl. 19:30. Der er åbent fra 19:00.

Alle er velkomne på intromødet, så kom og vær med til at tage ansvar for kursets gennemførelse. Selv om du er forhindret i at komme, kan du selvfølgelig alligevel deltage i kurset ved at tilmelde dig på email.

 

2. Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer fra den 7. april - 14. april. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.

Aflevering af rammer til forårsafsmeltning - 22. - 24. april.
Nærmere detaljer sendes på mail til bivennerne.

Begynderkurset 2023 praktiske del starter torsdag den 25. april kl. 19:00 - 21:00 i NBVs skolebigård, Brede Park. Det praktiske kursus 
forløber hver torsdag indtil torsdag d. 24. august. 


Skolebigården i Brede er åben hver torsdag aften fra 2. maj til 22. august kl. 19:00 - senest 21:00 for alle
. Der er åbent fra kl. 19:00.  Alle medlemmer er velkomne på alle skolebigårdsaftenerne.

Fortsætterkursus i Aflæggere 26. maj
Thomas afholder den praktiske del af Aflægger kurset hjemme i sin have.

Fortsætterkursus i Dronninger i Baghaven og Alternativ Varroa 1. juni
Frederik afholder en praktisk del af disse 2 kurser hjemme i sin have.  Disse 2 kurser samkøres, så dronninger produceret i baghaven kan tilsættes under/efter dronningeindespærringen i alternativ varroa behandling.


Besøg af Brede Børnehave 3. juni
Børnene (og pædagoger) fra Brede Børnehave kommer på besøg i Skolebigården og kigger på bierne.

Sommerudflugt lørdag d. 15. juni
Foreningen lejer bus, så vi i samlet flok kan besøge biavler/dronningeavler Bo Knudsen i Ganløse. Derefter er foreningen vært for en frokost på Cafe Korn i Slagelse. Efter frokosten drager vi til Flakkebjerg, hvor Per Kryger vil fortælle om bisygdomsbekæmpelsen og til slut besøger vi biavler/dronningeavler Bettina Woller. Pris kr 200 pr voksen. Tilmelding til formanden senest 1. juni.

Per Kryger har vedlagt flg. links omkring deres projekter:

https://agro.au.dk/forskning/forskningsomraader/offentlig-bisygdomsbekaempelse/biavlsprodukter-2023-2026

Hvis man gerne vil deltage i Bedre Overvågning for Bisundhed kan man melde sig til her:

https://agro.au.dk/forskning/forskningsomraader/offentlig-bisygdomsbekaempelse/biavlsprodukter-2023-2026/bedre-overvaagning-bisundhed/tilmelding-til-bedre-overvaagning-bisundhed

 

Honning-Jordbærdag lørdag den 22. juni.
Åbent arrangement i Brede Park med indgang fra I.C. Modewegs Vej på hjørnet af Brede Allé. Nyd smagen af sommer! Nyhøstet honning fra bigården i Brede og friskplukkede jordbær.