Bliv medlem

Et medlemskab af Nordsjællandske Bivenner (NBV) medfører medlemskab af Danmarks Biavlerforening (DBF). Jævnfør §3 i Vedtægter. Medlemskab tegnes gennem DBF, enten ved at benytte nedenstående link til DBFs webshop eller ved at kontakte DBF (se kontaktoplysninger nedenfor) og få tilsendt et girokort.

Køb dit medlemskab på Danmarks Biavler forenings webshop:

Helårs medlemskab 1. januar - 31. december af DBF og NBV
Kontingentet er 860 kr for hele året (710 kr til DBF og 150 kr til NBV).

OBS Opstår der problemer med at gennemføre tilmeldingen, bedes du kontakte Sally B. Malmroes i Danmarks Biavlerforening, se kontaktoplysninger her.


Som nyt medlem opnår du at

som medlem

Dit medlemskab er med til at sikre det faglige arbejde i Danmarks Biavlerforening og i Nordsjællandske Bivenner