Andre Aktiviteter

Denne side indeholder en kort oversigt over biavls-aktviteter uden for NBVs regi. Det er angivet, hvis aktiviteten kræver tilmelding.

Der bruges følgende forkortelser:
DBF = Danmarks Biavlerforening
KABF = Københavns Amts Biavlerforening
HBF = Hørsholm Biavlerforening

 

Offentligt bisygdomskursus - Kyndig biavler. Enhver biavler, der kan dokumentere at have haft honningbier i mindst tre år, kan deltage i et bisygdomskursus og dermed uddanne sig til kyndig biavler, se
yderligere information og tilmeldig

NBV anbefaler at man tager dette kursus. Men var hurtigt med tilmeldingen da kurserne ofte bliver overtegnet.

Projekter ved Per Kryger:  link her deres hjemmeside med projekter her:

https://agro.au.dk/forskning/forskningsomraader/offentlig-bisygdomsbekaempelse/biavlsprodukter-2023-2026

Hvis man gerne vil deltage i Bedre Overvågning for Bisundhed kan man melde sig til her:

https://agro.au.dk/forskning/forskningsomraader/offentlig-bisygdomsbekaempelse/biavlsprodukter-2023-2026/bedre-overvaagning-bisundhed/tilmelding-til-bedre-overvaagning-bisundhed

 

Apimondia Konferencen Hvert andet år afholdes der en international biavls konference.

Apimondia konference i 2025 bliver afholdt i København i samarbejder med biavler foreningerne i Norge, Sverige og Danmark.

 

DBF årlige konference
Den årlige konference normalt d. 1. weekend i marts er et rigtig godt tilbud til alle biavlere, nye såvel som mere erfarne og kan varmt anbefales.

Konferncen har mange faglige indlæg fra indlandske såvel udenlandske eksperter såvel som mere underholdnings betonede indslag. 

Nyere biavlere med ikke så mange års erfaring kan anbefales at deltage i kurset "BiGejstring", der finder sted samtidigt med konferencen.  

For nærme information se DBFs Tidskrift for Biavl og på DBFs hjemmeside: biavls konference .