Ordinær generalforsamling 2023

afholdtes torsdag den 23. februar kl. 19:30 - 21:30 
i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 9. februar.

Bestyrelsens beretning for 2022 kan hentes her.

Bestyrelsens plan for 2023 kan hentes her.

Dagsorden for generalforsamlingen
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2022
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2022
 4. Bestyrelsens forslag og planer for 2023
     Budget og kontingentfastsættelse for 2023
 5. Forslag fra medlemmerne 
 6. Valg af formand 
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Referat af generalforsamlingen 2023 kan hentes her.