Nordsjællandske Bivenner

Du er her:   Hjem > Ordinær generalforsamling 2020
menulink

Ordinær generalforsamling 2020

afholdes torsdag den 20. februar kl. 19:30 - 21:30 
i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. 
(Der er åbent fra kl. 19:00.)

Bestyrelsens årsberetning for 2019 vil senere kunne hentes her.

Dagsorden for generalforsamlingen
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2019 
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 og 
      kontingentfastsættelse for 2021
 4. Fremlæggelse af planer for 2020
 5. Forslag fra medlemmerne 
 6. Valg af formand 
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt 
 
Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest torsdag den 6. februar.
« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login