Nordsjællandske Bivenner

Du er her:   Hjem > Ordinær generalforsamling 2019
menulink

Ordinær generalforsamling 2019

afholdes mandag den 25. februar kl. 19:30 - 21:30
i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby.
(Der er åbent fra kl. 19:00.)

Dagsorden for generalforsamlingen
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2018 og forslag og planer for 2019
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018
 4. Fremlæggelse af budget for 2019 og kontingentfastsættelse for 2020
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 11. februar.

Bestyrelsens årsberetning for 2018 kan hentes her.

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login