Nordsjællandske Bivenner

Du er her:   Hjem > Ordinær generalforsamling 2018
menulink

Ordinær generalforsamling 2018

afholdes mandag den 26. februar kl. 19:30 - 21:30
i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby.
(Der er åbent fra kl. 19:00.)

Du kan hente
Bestyrelsens Årsberetning for 2017
Bestyrelsens Plan for 2018

 

Dagsorden for generalforsamlingen
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2017 og forslag og planer for 2018
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2017
 4. Fremlæggelse af budget for 2018 og kontingentfastsættelse for 2019
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 12. februar.
« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login