Nordsjællandske Bivenner

Du er her:   Hjem > Arkiv > Aktiviteter i NBV regi > Aktiviteter i 2019
menulink

Aktiviteter i 2019

Møde med Flemming Vejsnæs mandag den 7. januar kl. 19:30. Mødet foregår i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00. Flemming Vejsnæs er konsulent i Danmarks Biavlerforening. Han holder et foredrag med titlen: “Hvordan driver vi biavl i fremtiden? Flemmings drømme og visioner". - Vi har tradition for at starte vores møder til tiden!

Fortsætterkursus torsdag den 17.  januar kl. 19:30 - 21:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00. Kurset henvender sig til bivenner, der var på begynderkursus i 2018 eller tidligere og selv har haft bier i mindst et år.
Planlægningsmøde. Kom med dine gode idéer, og vær med til at tage ansvar for kursets gennemførelse.

Kursus i Cremer, Salver og sæber lørdag den 19. januar kl. 9:30 - 14:00. Kurset foregår i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Kurset afholdes af Lotte Skovdal og tilmelding sker til Lotte. Flere detaljer fremgår af mail fra Frederik H. Andersen til medlemmerne den 23. december 2018.


Fortsætterkursus
torsdag den 31. januar kl. 19:30 - 21:30
i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00. Teoriaften med temaerne Aflæggere og Dronningeproduktion.


Fortsætterkursus
torsdag den 14. februar kl. 19:30 - 21:30
i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00. Teoriaften med temaet honningbehandling og den sunde bifamilie.
Afhængigt af fortsætter kursets emner vil der efterfølgende være et praktisk forløb, der hovedsageligt foregår i deltagernes bigårde.


Begynderkurset starter
lørdag den 23. februar kl. 10:00 - 15:00
i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra 9:30. Tilmelding nødvendig, se her. Der er et begrænset deltagerantal og kurset er fuldtegnet.


Ordinær generalforsamling mandag den 25. februar kl. 19:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00.
Dagsorden for generalforsamlingen
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2018 og forslag og planer for 2019
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018
 4. Fremlæggelse af budget for 2019 og kontingentfastsættelse for 2020
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 11. februar.
Bestyrelsens årsberetning for 2018 kan hentes her.

 
Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer i uge 9: den 25 februar - 2. marts. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.

Begynderkursus i biavl lørdag den 9. marts kl. 10:00 - 15:00. Anden teoridag afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra 9:30.) Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2019 i biavl. Kurset er fuldtegnet.

Før-sæson-start møde mandag den 18. marts kl. 19:30 - 21:30. Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00. 
Før bi-sæsonen rigtig starter, afholder vi det traditionelle før-sæson-start møde, hvor bivenner udveksler erfaringer og husker hinanden på, hvad man især skal være opmærksom på ved udvintringen.
Hvilke emner der tages op, bestemmes af deltagerne.
 
Begynderkursus i biavl lørdag den 30. marts kl. 10:00 - 15:00. Tredje teoridag afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra 9:30.) Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2019 i biavl. Kurset er fuldtegnet.


Klargøring af materiel mandag den 8. april kl. 19:30 - 21:30. En aften i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra kl. 19.) Her vil bl.a. foreningens vokstavler blive klargjort. Medlemmer er velkomne til at medbringe egne rammer og prægede vokstavler til klargøring. Hvis du har eget ismeltningapparat, er det også en god idé at tage det med.


Arbejsdag lørdag den 13. april kl. 9 - 14. Skolebigården og foreningens rum, Brede 76, samt foreningens biavls udstyr skal klargøres til sæsonen. Foreningen byder på en let frokost og drikkevarer (øl, vand, saft samt kaffe og te).
Tilmelding senest torsdag den 11. april til henrik snabel-a krag-jensen.dk

Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer i uge 17: den 23. - 28. april. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.

Deltagere i begynderkurset mødes i kolebigården i Brede første gang torsdag den 25. april kl. 18:30 - senest 20:30. Der er åbent fra kl. 18. Herefter er der møde hver torsdag til og med den 15. august.

Sække med tavler til afsmeltning kan afleveres fra mandag den 29. april til og med torsdag den 2. maj i Brede 76. Det gælder medlemmer af Voksklub Nordsjælland. Detaljer sendes pr. mail til bivennerne. Sækkene bliver kørt til Bihuset fredag morgen den 3. maj.

Skolebigården i Brede er åben hver torsdag aften fra 2. maj til 15. august kl. 18:30 - senest 20:30 for alle. Der er åbent fra kl. 18. Den første time er der undervisning for deltagerne i begynderkurset.

Begynderkursus i biavl onsdag den 8. maj kl. 19:30 - 21:30. Teoriaften afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra 19:00.) Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2019 i biavl. Kurset er fuldtegnet.

Besøg af børn fra Børnehaven Himmelskibet onsdag den 22. maj i skolebigården.

Besøg af Hørsholm Biavlerforening lørdag den 25. maj fra kl. 9. Først i skolebigården og siden på Frilandsmuseet.
 
Besøg i skolebigården tirsdag den 28. maj fra kl. 10 af børn i 0te klasse fra Lyngby private Skole.

Besøg i skolebigården onsdag den 12. juni fra kl. 10 af børn fra Børnehuset Mølleåen - Skovbørnehave.
 
Udflugt til Sydsjælland lørdag den 15. juni fra kl. 8.30. Bl.a. besøg hos Hans Jørn Kolmos i Tappernøje. Han er overlæge og professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, Odense, og biavler. Desuden besøg i Bihuset i Tappernøje. Tilmelding til Frederik Husted Andersen på mail. Se flere detaljer om udflugt, tilmelding og pris for deltagelse:
 
Jordbær-Honningdag lørdag den 22. juni fra kl. 13 - 16.  Åbent arrangement i Brede Park med indgang fra I.C. Modewegs Vej på hjørnet af Brede Allé. Nyd smagen af sommer! Nyhøstet honning fra bigården i Brede og friskplukkede jordbær. Hent invitation til arrangementet her.
 
Besøg i skolebigården mandag den 24. juni fra kl. 10 af de ældste børn i Brede Børnehave.
 
 
 
 
« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login