Andre Aktiviteter

Kalender 2017

Denne side indeholder en kort oversigt over kommende biavls-aktviteter uden for NBVs regi. Det er angivet, hvis aktiviteten kræver tilmelding.

Der bruges følgende forkortelser:
DBF = Danmarks Biavlerforening
KABF = Københavns Amts Biavlerforening
HOOBF = Hørsholm og Omegs Biavlerforening

 

Offentligt bisygdomskursus - Kyndig biavler. Enhver biavler, der kan dokumentere at have haft honningbier i mindst tre år, kan deltage i et bisygdomskursus og dermed uddanne sig til kyndig biavler, se
yderligere information og tilmeldig
Datoer for næste kursus er endnu ikke fastlagt. Kurset bliver ofte overtegnet.

Apimondia Konferencen 2017 fredag den 29. september - onsdag den 4. oktober i Istanbul, Tyrkiet. Hvert andet år afholdes der en international biavls konference: Apimondia konferencen i 2017 i Istanbul og i 2019 i Montréal i Canada, se
Apimondia konferencen 2017
og
Apimondia konferencen 2019