Andre Aktiviteter

Kalender 2018

Denne side indeholder en kort oversigt over kommende biavls-aktviteter uden for NBVs regi. Det er angivet, hvis aktiviteten kræver tilmelding.

Der bruges følgende forkortelser:
DBF = Danmarks Biavlerforening
KABF = Københavns Amts Biavlerforening
HOOBF = Hørsholm og Omegs Biavlerforening

 

Offentligt bisygdomskursus - Kyndig biavler. Enhver biavler, der kan dokumentere at have haft honningbier i mindst tre år, kan deltage i et bisygdomskursus og dermed uddanne sig til kyndig biavler, se
yderligere information og tilmeldig
Datoer for næste kurser er: Foulum 23. - 25. oktober og Flakkebjerg 6. - 8. november 2019.
Kurserne bliver ofte overtegnet.

Apimondia Konferencen 2019 Hvert andet år afholdes der en international biavls konference: Apimondia konferencen i 2019 er Montréal i Canada, se
Apimondia konferencen 2019