Aktiviteter i NBV regi

Kalender 2018

Denne side indeholder en oversigt over kommende NBV aktviteter. Nogle af aktiviteterne findes også på kalenderen under Danmarks Biavlerforening, se
NBVs aktiviteter på Danmarks Biavlerforenings kalender.
En oversigt over afholdte aktiviteter findes i Arkiv > Aktiviteter i NBV regi
 
Oxalsyreblanding kan afhentes i Brede 76 fra tirsdag den 30. oktober. Medlemmer af Nordsjællandske Bivenner kan hente færdigblandet oxalsyre til varroamidebekæmpelse. Husk en egnet beholder; beregn 35 ml pr. bifamilie, der er indvintret på 10 tavler. Og husk at forsyne din beholder med en etiket for oxalsyre.

Se evt. Flemming Vejsnæs' videoer om behandling med oxalsyre på www.varroa.dk. Bemærk hvordan han kun drypper på bierne.

Vigtigt: En bifamilie indvintret på 10 tavler skal behandles med ca. 35 ml oxalsyreblanding, selv om den sidder i en mindre klynge. Fordel mængden forholdsmæssigt efter tætheden af bier i klyngen.
Husk, at oxalsyreblandingen ikke virker i celler med foreseglet yngel. Behandlingen bør derfor foretages i december, når bifamilien har ingen eller meget lidt yngel.
Oxalsyreblandingen bør opbevares mørkt, køligt og frostfrit
 
Julemøde med kåring af Årets honninger mandag den 3. december kl. 19:30. Mødet foregår i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19. Flere detaljer senere.
 

Kalender 2019

Møde med Flemming Vejsnæs mandag den 7. januar kl. 19:30. Mødet foregår i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00. Flemming Vejsnæs er konsulent i Danmarks Biavlerforening. Han holder et foredrag med titlen: “Hvordan driver vi biavl i fremtiden? Flemmings drømme og visioner". - Vi har tradition for at starte vores møder til tiden!

Fortsætterkursus de tre torsdage 17. og 31. januar samt 14. februar kl. 19:30 - 21:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00. Kurset henvender sig til bivenner, der var på begynderkursus i 2018 eller tidligere og selv har haft bier i mindst et år. Flere detaljer senere.


Ordinær generalforsamling
mandag den 25. februar kl. 19:30
i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00.

 
Før-sæson-start møde mandag den 18. marts kl. 19:30 - 21:30. Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00. 
 
Besøg i skolebigården torsdag den 23. maj fra kl. 10 af børn i 0te klasse fra Lyngby private Skole.