Aktiviteter i NBV regi

Kalender 2018

Denne side indeholder en oversigt over kommende NBV aktviteter. Nogle af aktiviteterne findes også på kalenderen under Danmarks Biavlerforening, se
NBVs aktiviteter på Danmarks Biavlerforenings kalender.
En oversigt over afholdte aktiviteter findes i Arkiv > Aktiviteter i NBV regi
 
 
Skolebigården i Brede er åben hver torsdag aften fra 3. maj til 16. august kl. 18:30 - senest 20:30 for alle. Der er åbent fra kl. 18. Den første time bruges fortrinsvis til undervisning af deltagerne i begynderkurset.
 
Besøg i skolebigården torsdag den 24. maj fra kl. 10 af børn i 0te klasse fra Lyngby private Skole. 
 
Udflugt til Skåne lørdag den 9. juni fra kl. 8. Bl.a. besøg hos materiel forhandleren Joel Svenssons Vaxfabrik og biforskeren Björn Klatt på Lunds Universitet. Tilmelding til Frederik Husted Andersen, helst inden udgangen af maj. Se flere detaljer om udflugt, tilmelding og pris for deltagelse:
Program for udflugt
 
Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer i uge 32: den 6 - 12. august. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.