Aktiviteter i NBV regi

Kalender 2018

Denne side indeholder en oversigt over kommende NBV aktviteter. Nogle af aktiviteterne findes også på kalenderen under Danmarks Biavlerforening, se
NBVs aktiviteter på Danmarks Biavlerforenings kalender.
En oversigt over afholdte aktiviteter findes i Arkiv > Aktiviteter i NBV regi
 
Møde i Fuglevad Vandmølle mandag den 15. januar kl. 19:30. Der er åbent fra kl. 19. Kom og hør Lars Fischer og Zofuz Knudsen fortælle om deres oplevelser i Istanbul under Apimodia kongressen fra 29. september til 4. oktober 2017. Lars og Zofuz fik i Istanbul kåret deres rørte honning som den bedste. Ved afslutnings ceremonien fik de - som det ses på billedet - desuden overrakt ærespokalen, der bliver givet til den honning, som dommerpanelerne vurderer, er verdens bedste på tværs af alle kategorier.
 

Lars og Zofuz deltog også i Apimondia kongresserne i Ukraine i 2013 og i Sydkorea i 2015. Begge gange fik de kåret deres honninger. En helt unik præstation!
November-nummeret 2017 af Tidsskrift for Biavl indeholder Lars' og Zofuz' “Beretning fra Apimondia Kongressen i Istanbul", s. 333-337.
 
Fortsætterkursus for 2+biavlere de tre torsdage 1., 8. og 22. februar kl. 19:30 - 21:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19.
Kurset henvender sig til bivenner, der var på begynderkursus i 2017 eller tidligere og selv har haft bier i mindst et år. Flere detaljer senere. 
 
Ordinær generalforsamling mandag den 26. februar kl. 19:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00.
Dagsorden for generalforsamlingen
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2017 og forslag og planer for 2018
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2017
 4. Fremlæggelse af budget for 2018 og kontingentfastsættelse for 2019
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 12. februar.
 
Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer i uge 10: den 5 - 11. marts. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.
 
Begynderkurset starter lørdag den 10. marts kl. 10:00 - 15:00 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra 9:30. Tilmelding nødvendig, se her. Der er et begrænset deltagerantal og kurset er fuldtegnet.
 
Før-sæson-start møde mandag den 19. marts kl. 19:30 - 21:30. Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19:00. 
Emner, der ønskes taget op, kan afleveres på generalforsamlingen den 26. februar eller sendes til bodil.branner snabel-a me.com senest den 12. marts.
Her er en liste over emner, vi tidligere har taget op på før-sæson-start-møder:
 • Første egentlige eftersyn
 • Skift / rengøring af bunde
 • Tilsætning af dronetavle, og varroabekæmpelse i det hele taget
 • Udfasning af fodertavler
 • Tilsætning af nye tavler
 • Aflevering af vokstavler til afsmeltning for de, der er med i Voksklub Nordsjælland
 • Sværmhindrende tiltag
 • Etablering af ny bifamilie og udskiftning af dronning
 • Flytning af bier
 • Rengøring af udstyr
 • Vurdering af fodersituationen, hvornår skal der fodres og med hvad
 
Begynderkursus i biavl lørdag den 24. marts kl. 10:00 - 15:00. Anden teoridag afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra 9:30.) Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2018 i biavl. Kurset er fuldtegnet.
 
Begynderkursus i biavl lørdag den 7. april kl. 10:00 - 15:00. Tredje teoridag afholdes i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra 9:30.) Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2018 i biavl. Kurset er fuldtegnet.
  
Fællesmøde i Hillerød for lokalforeningerne i Nordsjællland om dronningeproduktion torsdag den 12. april kl. 19. Mødet foregår på Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13. Poul Larsen holder foredrag. Flere detaljer og nøjagtig angivelse af sted oplyses senere.
 
Arbejsdag tentativt søndag den 15. april. Skolebigården og foreningens rum, Brede 76, samt foreningens biavls udstyr skal klargøres til sæsonen. Nøjagtig dato, tidsrum og tilmelding angives senere.
 
Klargøring af materiel mandag den 16. april kl. 19:30 - 21:30. En aften i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra kl. 19.) Her vil bl.a. foreningens vokstavler blive klargjort. Medlemmer er velkomne til at medbringe egne rammer og prægede vokstavler til klargøring. Hvis du har eget ismeltningapparat, er det også en god idé at tage det med.
 
Begynderkursus i biavl torsdag den 19. april kl. 19:00 - 21:30. Møde i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. (Der er åbent fra 18:30.) Kurset er for deltagerne i årets begynderkursus 2018 i biavl. Kurset er fuldtegnet.
 
Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer i uge 17: den 23 - 29. april. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.
 
Sække med tavler til afsmeltning kan afleveres fra torsdag den 26. april til og med torsdag den 3. maj i Brede 76. Det gælder medlemmer af Voksklub Nordsjælland. Detaljer sendes pr. mail til bivennerne. Sækkene bliver kørt til Bihuset fredag morgen den 4. maj.
 
Besøg i skolebigården tirsdag den 29. maj fra kl. 10 af børn i 0te klasse fra Lyngby private Skole. 
 
Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer i uge 32: den 6 - 12. august. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.