Aktiviteter i NBV regi

Kalender 2018

Denne side indeholder en oversigt over kommende NBV aktviteter. Nogle af aktiviteterne findes også på kalenderen under Danmarks Biavlerforening, se
NBVs aktiviteter på Danmarks Biavlerforenings kalender.
En oversigt over afholdte aktiviteter findes i Arkiv > Aktiviteter i NBV regi
 
 
Skolebigården i Brede er åben hver torsdag aften fra 3. maj til 16. august kl. 18:30 - senest 20:30 for alle. Der er åbent fra kl. 18. Den første time bruges fortrinsvis til undervisning af deltagerne i begynderkurset.
 
Rabatindkøb i Bihuset - bestilling af varer i uge 32: den 6 - 12. august. Detaljer angående bestilling sendes på mail til bivennerne.
 
Evaluering af begynderkurset lørdag den 25. august kl. 10 - 15 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 9:30. Den sidste skolebigårdsaften er torsdag den 16. august. Denne lørdag udveksler vi erfaringer om forløbet som ny biavler og gennemgår hvilke praktiske opgaver, der forestår. Deltagere på begynderkurset indkaldes til aftiviteter i skolebigården i løbet af efteråret og det tidlige forår næste år.
 
Evaluering af fortsætterkurset mandag den 3. september kl. 19:30 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19. Forskellige grupper under fortsætterkurset fortæller om erfaringerne.
 
For medlemmer af Voksklub Nordsjælland: Aflevering af sække med voks/vokstavler til afsmeltning fra søndag den 9. til torsdag den 13. september. NBVs medlemmer af Voksklub Nordsjælland kan aflevere sække med voks/vokstavler til afsmeltning i Brede 76. Detaljer sendes pr. mail til bivennerne. Sækkene bliver samlet kørt til Bihuset fredag morgen den 14. september.
 
Brede 76 kan IKKE benyttes til slyngning i ugerne 37 - 42, dvs. 10. september - 21. oktober. Brede 76 skal bruges til andre medlemsaktiviteter og formål i den periode. De manuelle slynger og pressen kan som altid reserveres til hjemlån.
 
Cremekursus lørdag den 6. oktober. Kurset foregår i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Flere detaljer senere.
 
Foredrag af Per Carton om honningbiernes genetik mandag den 29. oktober kl. 19:30. Mødet foregår i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19. Per er biolog med speciale i honningbiernes biologi. Han er desuden biavler og dronningeavler med parringsstation for Buckfast dronninger på Enebærodde. Hør ham fortælle den spændende historie om biernes genetik.
På mødet kan NBVs Bivenner hver aflevere ét glas af egen honning til sensorisk bedømmelse. Glasset skal indeholde min. 450 gr. honning og skal være etiketteret, så det opfylder gældende regler med henblik på salg.
På julemødet den 3. december kårer vi årets honninger blandt de honninger, der blev indleveret til sensorisk bedømmelse. Flere detaljer senere.
 
Den Brune Bi og Vilde Bier lørdag den 10. november. Et heldags fællesmøde for lokalforeninger i Nordsjælland.
Carl-Johan Junge, der fik DBFs guldnål i 2017 for arbejdet med bevarelsen af den brune bi på Læsø, fortæller om den brune bi, Apis mellifera mellifera, og den driftsform, der praktiseres på Læsø.
Yoko L. Dupont, der er biolog og forsker ved Aarhus Universitet med speciale i bestøvningsbiologi, fortæller om vilde bier. Hun vil formodentlig også fortælle om det igangværende honningbi-projekt, hun deltager i. Flere deltaljer senere.
 
Julemøde med kåring af Åerets honninger mandag den 3. december kl. 19:30. Mødet foregår i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19. Flere detaljer senere.